• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Følelsesmæssig intelligens

Pakkeforløb består af: 

6 sessioner af 60 min varighed:

 • 1 stk. gratis personlig opstarts-samtale*

*Formål afdække en personlig kompetence/udfordring du ønsker forbedret/løst, der kan bruges i forløbet

Undervisning i:

 • Adfærdsbiologiens 7 drifter og hjernes nedarvede formål med følelserne
 • Bevidsthedens sammensætning(system 1 & 2) – Hvordan fungere den? Hvordan kan den trænes?
 • Integritethjulet’s 11 evner, få værktøjerne til skabe balance i dit personlige “Stresshjul
 • De 3 proces faser for at udvikle følelsesmæssig intelligens og varige resultater
 • Personlig inspiration i adfærdsdesign

Pris: 5.400,-kr ex. moms – Online forløb er muligt 

Du får indsigt i et ledelsesmæssigt håndværk, der giver uvurderlige redskaber til at styrke

 • det personlige lederskab
 • forældreskabet
 • parforholdet
 • lederskabet over medarbejdere
 • samt eliminere usund stress

Følelsesmæssig intelligens handler om

at være i stand til at vælge en hensigtsmæssig adfærd på vores følelser, evnen til at disponere vores bevidsthed, regulere vores følelser, tanker og adfærd og adskille historien fra nutidige oplevelser.

Har vi ikke lært at håndtere vores følelser kan det føre til ubalance på vores indre scene, det kan resultere i vedvarende usund stress. Det er en alvorlig situation, hvor konsekvenserne i langt de fleste tilfælde går ud over familielivet, vores børn, medarbejderne og i sidste ende os selv.

Jeg udvikler mennesker til at kunne

 • håndtere deres følelser fri af modstand og uhensigtsmæssige overlevesesstrategier
 • disponere deres bevidsthed
 • regulere deres følelser, tanker og adfærd efter omstændighederne så de kommer til at stå rodfæstet og i balance på deres indre scene.

Gevinsten ved at være følelsesmæssig intelligent

Vi har en stærk selvindsigt, vi forstår samspillet imellem vores følelser, tanker og adfærd. Vi kan gøre ubehag til behag på kort tid. Vi har indflydelsen til at adskille historie fra nutid og bruge stress på den sunde måde, der kan resultere i

 • større handlekraft og kreativitet.
 • bedre håndtering af konflikter.
 • mere tålmodighed, vilje og modet til at lære af vores erfaringer.
 • mere tilfredshed.
 • bedre lytning og evnen til at kommunikere tydeligt og respektfuldt.
 • trygge venskaber og nyttige relationer.
 • øget motivation af os selv og andre
 • større evne til at tage ansvar og være leder i eget liv.

Alt sammen uvurderlige kompetencer til at mestre lederrollen, forældrerollen og alle de andre roller, vi har i vores liv.

Følelsesmæssig intelligens gør dig istand til selv at vælge den hensigtsmæssig adfærd på vores følelser. Følelsesmæssige intelligens giver dig evnen i at du kan disponere din bevidsthed og du regulere selv dine følelser, tanker og adfærd. At udnytte og bruge følelsesmæssig intelligens kan læres hos Mads Sebbelov