• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Forandringsledelse

Pandemien var vejrudsigten der varslede hård storm med risiko for at udvikle sig til orkan! Det blev til en realitet der påvirker og har forandret mange menneskers livsvilkår. Hvor både frygt og kaos har ramt verdenen globalt. En stærk og rettidig formidling er helt og alt afgørende for at bevare roen og overblikket overfor udfaldet.   

Et brændpunkt lederen er nød til at forholde sig til 

Når uforudsete og nødvendige forandringer skal gennemføres. Det kan f.eks. være

 • globale pandemier
 • distance ledelse via PC
 • markedsændringer
 • fyringsrunder m.v.
 • shitstorme på de sociale medier
 • medarbejderforringelser
 • udfasning/indfasning af IT-systemer
 • omstruktureringer
 • fusion

Alle situationer, der kan opfattes som en personlig trussel for den enkelte medarbejder, kan være kilden til stress, konflikter, stridigheder, uro, usikkerhed, angst for at miste jobbet, utilfredshed, utryghed, sladder, magtkampe og samarbejdsproblemer –  I det hele taget skabe forøget mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø.

Forandringsledelse handler

at styrke lederens formidlingsevne samt evnen til at bevare overblikket både før, under og efter en uforudset eller planlagt forandring.

Der vil blive fokuseret på at styrke lederens kompetencer til at lede følelsesmæssigt intelligent.

Emner kunne være:

 • at formidle svære budskaber
 • at tage svære men nødvendige beslutninger
 • at stå rodfæstet i sit lederskab
 • at gå forrest i forandringsprocessen
 • at bevare overblikket
 • at lytte, rumme og møde medarbejdere med accept
 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • at stille krav og optræde konsekvent ved brud på aftaler
Forandringsledelse handler om at styrke din kommunikation før de svære situationer opstår eller under en akut krise forandring|Ring 40818582| Mads Sebbelov og få støtten og værktøjerne