• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Forandringsledelse

Når vejrudsigten varsler hård storm med risiko for at udvikle sig til orkan, kan det være en faretruende situation som påvirker og i yderste konsekvens forandrer mange menneskers livsvilkår. Et varsel, der kan få frygt og kaos til at løbe løbsk. En stærk og rettidig formidling kan være alt afgøremde for udfaldet.   

Et brændpunkt lederen ofte stå overfor

Når uforudsete og nødvendige forandringer skal gennemføres. Det kan f.eks. være

 • markedsændringer
 • fyringsrunder m.v.
 • shitstorme på de sociale medier
 • medarbejderforringelser
 • udfasning/indfasning af IT-systemer
 • omstruktureringer
 • fusion

Alle situationer, der kan opfattes som en personlig trussel for den enkelte medarbejder, kan være kilden til stress, konflikter, stridigheder, uro, usikkerhed, angst for at miste jobbet, utilfredshed, utryghed, sladder, magtkampe og samarbejdsproblemer –  I det hele taget skabe forøget mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø.

Forandringsledelse handler

at styrke lederens formidlingsevne samt evnen til at bevare overblikket både før, under og efter en uforudset eller planlagt forandring.

Der vil blive fokuseret på at styrke lederens kompetencer til at lede følelsesmæssigt intelligent.

Emner kunne være:

 • at formidle svære budskaber
 • at tage svære men nødvendige beslutninger
 • at stå rodfæstet i sit lederskab
 • at gå forrest i forandringsprocessen
 • at bevare overblikket
 • at lytte, rumme og møde medarbejdere med accept
 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • at stille krav og optræde konsekvent ved brud på aftaler
Forandring lederens brændpunkt| Markedsændringer|Shitstorme på de sociale medier| Medarbejderforringelser|Udfasning/indfasning af IT-systemer|Omstruktureringer|Fusion|Fyringsrunder det handler om formidling Mads Sebbelov Eksamineret Psykoterapeut og Master Coach hjælper dig