• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Ledercoaching

En mulighed for dig som leder til at:

Skabe et frirum, et sted, hvor tiden er din egen –  uden forstyrrelser fra dine kollegaer eller medarbejdere. Her er der plads til det, der fylder hos dig, hvad enten det er af arbejdsmæssig eller privat karakter. Et sted, hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.

Styrke dit lederskab med følelsesmæssig intelligens, ved at sætte dit personlige lederskab under lup, lær at bruge dine følelser intelligent. Forudsætningen for at lykkes med at lede andre er, at man er bevidst om sit lederskab. At man er i stand til at forvalte egne følelser, tanker og adfærd i samspillet med andre mennesker. Hvordan påvirker jeg andre, og hvordan bliver jeg selv påvirket.

I begge tilfælde kan det styrke og gøre dit lederskab mere rodfæstet, så dit lederskab ikke vælter, når stormen raser, uden skelen til om det skyldes arbejdsmæssige / private udfordringer. Betragt derfor et forløb som en personlig livsinvestering i dig selv, hvor udbyttet kan være livsforandrende alt afhængig  af hvor meget tid og energi, du vælger at anvende.

Ledercoaching | Medarbejdercoaching|

Udbyttet kan være bedre evne til at

 • skabe psykisk/mental overskud som frigiver og kan forøge dit energiniveau.
 • forbedre arbejdsglæden og livskvaliteten på både det arbejdsmæssige og private plan.
 • skabe overblik og ro
 • styrke din evne til at lytte, din evne til at kommunikere tydeligt, præcist og empatisk
 • blive bedre til at håndtere konflikter og uenigheder
 • blive bedre til at motivere og påvirke
 • skabe rammerne for et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • skabe motiverede og tilfredse medarbejdere

Emner kunne f.eks. være 

 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • medarbejderflugt
 • gennemførelse og ledelse af forandringsprocesser
 • håndtering af usikre, utilfredse, trodsige og utrygge medarbejdere
 • den svære samtale (f.eks. afskedigelse, lønforhandlinger…)
 • at give feedback
 • systematik og planlægning
 • kontraktmæssige forringelser (fjernelse af afspadsering/bonusser)
 • fastholdelse af gode medarbejdere