• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Medarbejdercoaching

En mulighed for dig som ansat til at:

Skabe et frirum, uden forstyrrelser fra din chef eller dine kollegaer. Her er der plads til det der fylder hos dig hvad enten det er af arbejdsmæssig eller af privat karakter. Et sted, hvor du kan at få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle situation.

Sæt dit personlige lederskab under lup, lær at bruge dine følelser intelligent. Forudsætningen for at lykkes med at lede sig selv er, at man er bevidst om sit lederskab. At man er i stand til at håndtere egne følelser, tanker og adfærd i samspillet med andre mennesker. Hvordan påvirker jeg andre, og hvordan bliver jeg selv påvirket.

I begge tilfælde en mulighed for at styrke og gøre dit personlige lederskab mere rodfæstet, så det ikke vælter, når du bliver udsat for arbejdsmæssige/private udfordringer.

Betragt derfor et forløb som en investering i dig selv. Jo mere tid og energi du vælger at investere jo større vil udbyttet blive. Det er mine erfaringer med coaching af medarbejdere som har hjulpet mange videre til et liv i større balance.

Ledercoaching | Medarbejdercoaching|

Udbyttet kan være du lære at,

 • skabe psykisk/mental overskud som frigiver og kan forøge dit energiniveau.
 • forbedre arbejdsglæden og livskvaliteten på det arbejdsmæssige eller private plan.
 • skabe overblik og ro
 • styrke din evne til at være i et omskifteligt og hastigt digitaliseret arbejdsmiljø
 • styrk din evne til lytte, din evne til at kommunikere tydeligt, præcist og empatisk
 • blive bedre til at håndtere konflikter, forskellighed og uenigheder
 • blive bedre til at påvirke og motivere dig selv

Emner kunne f.eks. være 

 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • når chefen er undvigende og tavs
 • at sige nej til chefen
 • Når ledelsen fjerner afspadsering/bonusser
 • håndtering af den utilfredse kunde
 • at give feedback
 • hjælp til at håndtere forandringer
 • angsten for at blive fyret
 • når kommunikationen og samarbejdet ikke fungere
 • systematik og planlægning
 • respektfuld og systematisk kunde håndtering

“Mads Sebbelov har en exceptionel evne til at se ind bag mennesket, sætter ord på svært definerbare følelser og baggrunden for uhensigtsmæssige handlinger

Igennem længere tid har jeg har jeg haft mange bekymrende tanker i forbindelse med min arbejdsrelation til min nye chef. Det fungerede ikke og det var svært for mig at se hvor problemet lå og samtidigt sætte ord på mine følelser når det endte i en konfrontation.

Mads var i stand til at skabe et frirum hvor jeg kunne tale lige ud af posen, uden hensyntagen til hvordan jeg fremstod i hans øjne.

Via Mads’ exceptionelle evne til at se ind bag mennesket fik jeg en forståelse for min chefs reaktioner, men var samtidigt i stand til at sætte ord på mine egner følelser og derved være i stand til at arbejde med dem.”

Søren 49år