• Mads Sebbelov, Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

Løsningen på individets kronisk stresset hjerne, må altid tage afsæt i forståelsen af vores medfødte biologiske arv og sanser i samspil med oplæring af relevant adfærd på vores følelser fra de medfødte 7 drifter! Det er følelsesmæssigt intelligent og vejen til et mere indre styret liv.   

Mads Sebbelov

Klient referencer

Anonym – 43 år – 5 sessioner
Jeg er normalt et handlings- og løsningsorienteret menneske, men pludselig befandt jeg mig i en arbejdssituation, som jeg ikke kunne tænke mig ud af. Det var frustrerende for trods min bevidsthed om min egen rolle, så følte jeg ikke, at jeg kunne påvirke situationen. Jeg manglede sparring og redskaber til at finde min vej igennem udfordringen.
I forløbet med Mads fik jeg alt det, jeg ledte efter. Mads gennemskuede hurtigt mig og min rolle i forhold til den konkrete situation. Frustrationer, tanker og følelser blev omsat til praksis med respekt for min evne til at rumme det svære og derefter sparring om, hvordan små ændringer kunne implementeres i hverdagen. Værktøjerne blev trænet mellem sessionerne, så resultaterne hurtigt blev synlige.
Mads er utrolig skarp og dygtig til at formidle sin viden og indsigt. Han skubbede tilpas meget – uden at presse – så jeg gradvist selv fik taget ansvar for situationen og genskabt balancen.

Anonym – 10 Sessioner 

Med Mads som guide, har jeg igennem to måneder været på en rejse tilbage i min historie og se nærmere på, hvad den har betydet for min nutid. Sammen har vi lavet øvelser, der har sat mig fri af historien og taget afsked med personer og adfærd, som jeg ikke længere ønsker i mit liv. Det har frigjort energi til at fokusere fremad og tackle livet på en ny og bedre måde. De praktiske øvelser har tydeliggjort mine udviklingspotentialer og givet øvelse i at arbejde med en ny konkret adfærd.

Mads har også været guide på en rejse ud i fremtiden og hvad jeg drømmer om på konkrete livsområder, som jeg ikke er tilfreds med. Med konkrete værktøjer og konkretiserende spørgsmål, har jeg fået beskrevet mine fremtidsdrømme, så de kan omsættes til handling. 

Med Mads’ hjælp har jeg fået bearbejdet svære livsvilkår og fået sat ord på mine ønsker for fremtiden. Mads’ ro og tålmodighed har været afgørende for min proces, hvor han med respekt for min måde at være på, har støttet mig i nogle meget sårbare situationer. 

Kvinde 47år – 9 Sessioner

“Jeg tog kontakt til Mads fordi jeg alt for længe havde lukket helt ned for mine følelser, så jeg til sidst overhovedet ikke kunne mærke mig selv.

Mads er lykkes med at lirke låget til alle de svære ting op. Han har lært mig at ingen følelser er forkerte, kun handlinger.

Mit syn på mig selv i dag er et helt andet end det var da jeg startede. Jeg forsøger ikke et være så hård mod mig selv, mine børn og mine omgivelser mere, prøver at være mere tålmodig og tolerant. Der er lang vej endnu, Rom blev ikke bygget på en dag, men med de værktøjer jeg har fået af Mads føler jeg mig godt på vej.

Hos Mads er man ikke bare et nummer i rækken, han er virkelig god til at lytte, og helt fantastisk til at huske hvad man har sagt.

Jeg er meget taknemmelig for at Mads har kickstartet min rejse og kan på det varmeste anbefale et forløb hos ham”

CEO Camilla Treschow Schrøder – Intensiv “Terapi rejse” 10 Sessioner 

Jeg har brugt det meste af mit liv på at presse mig selv på alle tænkelige fronter hård træning, arbejdsuger på 80 timer som normen, giftige forhold, at kunne klare sig uden søvn.

Jeg fandt gennem forløbet en ro i mig selv, som jeg aldrig tidligere har oplevet – oplevelsen af at være god nok som jeg er og den styrke det er, når man bare kan hvile i sig selv. Hvor er det dog bare så meget lettere at være i verden, når man er der autentisk og holder af den man er.

 Stresscoaching

Maya 49 – Vejen frem findes!  

Jeg blev dog først klar over det efter at have startet i stress-coaching hos Mads. På det tidspunkt var jeg i en kritisk stress tilstand og havde været det alt for længe. Jeg kunne hverken se, høre eller tænke klart. Håbløsheden over ikke at vide hvordan jeg skulle komme ud af den onde cirkel. Jeg vidste faktisk ikke hvordan jeg skulle få klarhed. Det føltes som at fare afsted i fuld fart, i den forkerte retning, og ikke ane hvordan jeg skulle stoppe op.

Men så mødte jeg Mads og med hans hjælp, empati, tålmodighed og støtte samt rigtig meget inspiration er håbløshed nu forvandlet til håb – magtesløshed til overskud – søvnløshed til drømmeland – det passive offer er vendt til styrke og handlekraft og ikke mindst at gå fra at være fanget i mine følelsers vold til at være herre i eget liv..Det føles som et mirakel!!

Medarbejdercoaching

Den bedste investering – 41 årig IT konsulent – og familiefar.

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Jeg vil opfordre alle, der vil forløse potentiale hos sig selv til at kontakte Mads. Og et god råd er, at være 100% ærlig. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

Uddannelses bagrund

Eksamineret fra Coach & Psykoterapeut Skolen som Master Coach & Psykoterapeut en 4.årig uddannelse hvor jeg har over 2500 studietimer bag mig.

Specialist i stressreducerende adfærd, sorg håndtering og Certificeret specialist i Følelsesmæssig Intelligens

Erfaren instruktør der har gennemgået et intensivt og personligt udviklingsforløb, hvor jeg har over 100timers enetimer bag mig i selvudvikling, 25 weekendkurser i følelsesmæssig intelligens samt over 350 timers klient sessioner fra egen praksis i København.

Maskiningeniør med 15års erfaring fra internationale ingeniørvirksomheder Haldor Topsøe, HOFOR A/S, COWI, tidligere bestyrelsesmedlem i virksomhed Baltic A/S

Med ovenstående erkendelse og et stærkt afsæt fra biopsykologien, tilbyder jeg private og virksomheder forebyggende rådgivning eller håndtering af

  • Stress| Angst | Konflikter | Forandringer | Ensomhed og Livskriser på en nærværende og empatisk måde.

Det gør jeg gennem 1:1 forløb og  inspirerende indlæg.

Jeg bruger i mit arbejde flg.:

Teknikker

Jeg anvender i mit arbejde

Coaching* – og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden i samspil med teknikker fra psykoterapiens verden.

8 Samtale teknikker
Analytisk, Dialog, Kognitiv coaching, Narrativ, Anerkende, Fokusering, Dybdepsykologisk, Klinisk.

5 Psykodynamiske teknikker
Metakognitiv terapi, Mindfulness, Gestalt, Oplevelsesorienteret øvelser, Psykodrama.

2 Kropsdynamiske teknikker

Bioenergetik,  Åndedrætsterapi.

klik her for uddybet beskrivelse af teknikkerne og metoderne.

*Coaching anvendes til at finde og anvende rationelle uudnyttet resurser mere optimalt, definere klare realistiske mål samt skabe resultater. Igennem denne proces vil der normalt navigeres uden om emotionelle fortrængte problemstillinger fra historien.

Psykoterapi anvendes til at gå på opdagelse i og forløse historiens emotionelle fortrængte problemstillinger. Igennem denne proces kan der opnås forøget selvforståelse og accept af historien.

Når Coaching og Psykoterapi kombineres, kan der skabes en helt unik integreret selvforståelse imellem det rationelle og emotionelle. Det åbner op for helt nye muligheder for at skabe varig forandring og personlig vækst.

Det er er alene muligt baseret på stærkt fundament med afsæt i Den Biopsykologiske Psykoanalyse.

Det faglige fundament jeg tager udgangspunkt i er:

Menneskets komplekse følelsesliv

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter. Men sådan behøver det ikke længere at være!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Biopsykologien

Biopsykologien har det formål, at give os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den sociale (psykologiske) bygger på den biologiske (fysiologiske), og vi er helt og ubetinget afhængige af den urgamle arv.

Biopsykologi blotlægger ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, som bl.a. er den dybere årsag til at vores bedste intentioner og ønsker, ikke kan blive virkeliggjort. Urgammel adfærdsbiologi forhindrer os i at få vores ønsker opfyldt.

Forståelsen af, at vi er født med en urgammel biologisk arv inderst inde i vores hjerne, der ofte slet ikke passer til det moderne samfund vi lever i, men i stedet er beregnet til at overleve i en barsk natur for tusinder af år siden, er et af flere væsentlige elementer.

En del af de følelser, mennesker kan have svært ved at tackle, stammer reelt fra drifterne i den biologiske arv, og skyldes ofte IKKE en dårlig social arv!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

De 7 medfødte drifter

Mennesket har nedarvede drifter, der kan skabe dårlig adfærd og dårlige følelser, som vi ikke anerkender i et moderne samfund – men værst – som vi fornægter, at alle mennesker rummer. Vores børn fødes med dem.

  • Forplantning (Freud)
  • Aggression (Freud)
  • Frygt (Jung)
  • Territorie (Maslow)
  • Ritual (Socialpsykologien)
  • Rangorden (Socialpsykologien)
  • Omsorg (Jung)

*Drifterne inkorporerer både psykoanalysens, behaviorismens og socialpsykologiens teorier

Følelsernes formål i de 7 drifter er at sætte gang i adfærd, der oprindeligt hjalp urmennesket til at overleve i en stupid og grum urtid!

Forståelsen og oplæring i vores 7 medfødte urdrifter gør det muligt at bygge en intelligent etisk bro mellem den biologiske arv og vores sociale arv i vores hjerner.

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Den Biopsykologiske analyse gør denne intelligente brobygning og forståelse mulig, vi kan reelt set gøres os fri af historien og selv forme vores personlighed som vi ønsker den skal være, hvis vi vælger at investere tiden i os selv og vælger den nødvendige professionelle støtte og inspiration til.

Den Biopsykologiske analyse

Den Biopsykologisk analyse vil anvise den adfærd, der opfylder klientens ønske om en løsning eller en forandring. Det effektive ved analyse af drifterne og deres samspil med forholdene i en given situation er, at den anvendelige adfærd, som kan gavne processen, fremstår klart. Den relevante adfærd, der kan give personen en udvikling, og kan tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse.

Med anvendelse af biopsykologisk psykoanalyse kan mennesket fremover:
– neutralisere uhensigtsmæssig urbiologisk adfærd
– skabe en formålstjenlig social arv hos vores børn
– senere i livet kompensere for en uhensigtsmæssig social arv

Kilde:  Biopsykologisk Institut

Det er min personlige livserfaring, at støtte via den biopsykologisk analyse, gør det muligt at omsætte dårlig følelser til gode følelser på kort tid gennem udvikling af relevant adfærd på netop de mest ubehagelige og dårlige følelser vi som mennesker helt naturligt kan komme i kontakt med pga. livets uforudsigelige og til tider tragiske livsforandringer.

Jeg har brugt den biopsykologisk analyse, på egen krop og psyke til at forstå og omsætte de sværeste følelser, til meningsfulde og nytte fulde handlinger overfor mig selv og mine omgivelser efter jeg på tragisk vis mistede min datter på 15år i april 2020 efter hun havde kæmpet for livet 1. måned baseret på et tragisk hjertesvigt hun desværre ikke overlevede.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. eller vi kan mødes over en kop kaffe hos mig eller hos dig i din virksomhed, hvis du er nysgerrig for at starte et forløb eller ønsker at høre nærmere.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Ledercoach|Mads Sebbelov| Ring 40818582|Giver dig et neutralt og trygt frirum hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.

  • Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer eller mig.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2021 Mads Sebbelov