• Mads Sebbelov, Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

Velkommen til

Sund Stress 

Løsningen på individets kronisk stresset hjerne, må altid tage afsæt i forståelsen af vores medfødte biologiske arv og sanser i samspil med oplæring af relevant adfærd på vores følelser fra de medfødte 7 drifter! Det er følelsesmæssigt intelligent og vejen til et mere indre styret liv.   

Mads Sebbelov

Med ovenstående erkendelse, tilbyder jeg private og virksomheder forebyggende rådgivning eller håndtering af

  • Stress| Angst | Konflikter | Forandringer | Ensomhed og Livskriser på en nærværende og empatisk måde.

Det gør jeg gennem 1:1 forløb, inspirerende indlæg og workshops (se ydelserne i bunden).

Det faglige fundament jeg tager udgangspunkt i er:

Menneskets komplekse følelsesliv

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter. Men sådan behøver det ikke længere at være!

Kilde: læs mere om biopsykologi hos Biopsykologisk Institut.

Biopsykologien

Biopsykologien har det formål, at give os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den sociale (psykologiske) bygger på den biologiske (fysiologiske), og vi er helt og ubetinget afhængige af den urgamle arv.

Biopsykologi blotlægger ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, som bl.a. er den dybere årsag til at vores bedste intentioner og ønsker, ikke kan blive virkeliggjort. Urgammel adfærdsbiologi forhindrer os i at få vores ønsker opfyldt.

Forståelsen af, at vi er født med en urgammel biologisk arv inderst inde i vores hjerne, der ofte slet ikke passer til det moderne samfund vi lever i, men i stedet er beregnet til at overleve i en barsk natur for tusinder af år siden, er et af flere væsentlige elementer.

En del af de følelser, mennesker kan have svært ved at tackle, stammer reelt fra drifterne i den biologiske arv, og skyldes ofte IKKE en dårlig social arv!

Kilde: læs mere om biopsykologi hos Biopsykologisk Institut.

De 7 medfødte drifter

Mennesket har nedarvede drifter, der kan skabe dårlig adfærd og dårlige følelser, som vi ikke anerkender i et moderne samfund – men værst – som vi fornægter, at alle mennesker rummer. Vores børn fødes med dem.

  • Forplantning (Freud)
  • Aggression (Freud)
  • Frygt (Jung)
  • Territorie (Maslow)
  • Ritual (Socialpsykologien)
  • Rangorden (Socialpsykologien)
  • Omsorg (Jung)

*Drifterne inkorporerer både psykoanalysens, behaviorismens og socialpsykologiens teorier

Følelsernes formål i de 7 drifter er at sætte gang i adfærd, der oprindeligt hjalp urmennesket til at overleve i en stupid og grum urtid!

Forståelsen og oplæring i vores 7 medfødte urdrifter gør det muligt at bygge en intelligent etisk bro mellem den biologiske arv og vores sociale arv i vores hjerner.

Den Biopsykologiske analyse gør denne intelligente brobygning og forståelse mulig, vi kan reelt set gøres os fri af historien og selv forme vores personlighed som vi ønsker den skal være, hvis vi vælger at investere tiden i os selv og vælger den nødvendige professionelle støtte og inspiration til.

Kilde: læs mere om biopsykologi hos Biopsykologisk Institut.

Den Biopsykologiske analyse

Den Biopsykologisk analyse gør det muligt at omsætte dårlig adfærd og følelser til gode følelser på kort tid gennem udvikling af relevant adfærd på netop de mest ubehagelige og dårlige følelser!

Den Biopsykologisk analyse vil anvise den adfærd, der opfylder klientens ønske om en løsning eller en forandring. Det effektive ved analyse af drifterne og deres samspil med forholdene i en given situation er, at den anvendelige adfærd, som kan gavne processen, fremstår klart. Den relevante adfærd, der kan give personen en udvikling, og kan tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse.

Med anvendelse af biopsykologisk psykoanalyse kan mennesket fremover:
– neutralisere uhensigtsmæssig urbiologisk adfærd
– skabe en formålstjenlig social arv hos vores børn
– senere i livet kompensere for en uhensigtsmæssig social arv

Kilde: læs mere om biopsykologi hos Biopsykologisk Institut.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. eller vi kan mødes over en kop kaffe hos dig i din virksomhed, hvis du er nysgerrig for at høre nærmere.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Klient referencer

CEO Camilla Treschow Schrøder – Intensiv “Terapi rejse”

Jeg har brugt det meste af mit liv på at presse mig selv på alle tænkelige fronter hård træning, arbejdsuger på 80 timer som normen, giftige forhold, at kunne klare sig uden søvn.

Jeg fandt gennem forløbet en ro i mig selv, som jeg aldrig tidligere har oplevet – oplevelsen af at være god nok som jeg er og den styrke det er, når man bare kan hvile i sig selv. Hvor er det dog bare så meget lettere at være i verden, når man er der autentisk og holder af den man er.

 Stresscoaching

Maya 49 – Vejen frem findes!

Jeg blev dog først klar over det efter at have startet i stress-coaching hos Mads. På det tidspunkt var jeg i en kritisk stress tilstand og havde været det alt for længe. Jeg kunne hverken se, høre eller tænke klart. Håbløsheden over ikke at vide hvordan jeg skulle komme ud af den onde cirkel. Jeg vidste faktisk ikke hvordan jeg skulle få klarhed. Det føltes som at fare afsted i fuld fart, i den forkerte retning, og ikke ane hvordan jeg skulle stoppe op.

Men så mødte jeg Mads og med hans hjælp, empati, tålmodighed og støtte samt rigtig meget inspiration er håbløshed nu forvandlet til håb – magtesløshed til overskud – søvnløshed til drømmeland – det passive offer er vendt til styrke og handlekraft og ikke mindst at gå fra at være fanget i mine følelsers vold til at være herre i eget liv..Det føles som et mirakel!!

Medarbejdercoaching

Personlig udvikling|Ledercoaching|Medarbejdercoaching|Stresscoaching|Ring 40818582| Coach Mads Sebbelov

Den bedste investering – 41 årig IT konsulent – og familiefar.

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Jeg vil opfordre alle, der vil forløse potentiale hos sig selv til at kontakte Mads. Og et god råd er, at være 100% ærlig. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

Om Mads Sebbelov

Eksamineret Master Coach & Psykoterapeut en 4.årig uddannelse med over 2500 studietimer bag mig.

Specialist i stressreducerende adfærd, sorg håndtering og Certificeret specialist i Følelsesmæssig Intelligens

Erfaren instruktør der har gennemgået et intensivt og personligt udviklingsforløb, hvor han har over 100timers enetimer bag sig i selvudvikling, 25 weekendkurser i følelsesmæssig intelligens samt over 300 timers klient sessioner fra egen praksis i København.

Maskiningeniør med 15års erfaring fra internationale ingeniørvirksomheder Haldor Topsøe, HOFOR A/S, COWI, tidligere bestyrelsesmedlem i virksomhed Baltic A/S

Mads Sebbelov, Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

  • Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer, mig eller Google Meet.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2021 Mads Sebbelov