Velkommen

til god ledelse og mere trivsel

Klient udtalelser

Lederudvikling – Selvstændig/Advokat – Tina Linnelyst – 15 sessioner

Mads har givet mig kompetente og kraftfulde redskaber, der gør mig mere fokuseret på mine egne behov. Redskaberne giver mig en bedre mulighed for at udføre et bevidst ansvarligt lederskab i forhold til mig selv og mine omgivelser. Mads har blandt andet hjulpet mig til at tydeliggøre min kommunikation i grænsesætning og uddelegering.

Lederudviklingsforløbet hos Mads har åbnet for adgang til min historie og historiens konsekvenser. Med den biopsykologiske tilgang har jeg fået indsigt i, hvor min historie sætter begrænsninger for mig, og hvor jeg med fordel kan være opmærksom når overlevelsesstrategier kommer i spil – både hos mig selv og hos andre.

Coaching og sparring hos Mads har fuldstændig ændret min adgang til at udvikle min virksomhed og min generelle livskvalitet. På den daglige træningsbane i udvikling oplever jeg nu at være endnu mere målrettet og følelsesmæssigt intelligent.

Tusind tak Mads – for neutral og behagelig sparring i venlige omgivelser og for god fleksibilitet i forhold til mødeplanlægning. Jeg vender helt sikkert tilbage.

Lederudvikling – CEO Camilla Treschow Schrøder – Intensiv “Terapi rejse” 10 Sessioner 

Jeg har brugt det meste af mit liv på at presse mig selv på alle tænkelige fronter hård træning, arbejdsuger på 80 timer som normen, giftige forhold, at kunne klare sig uden søvn. Jeg fandt gennem forløbet en ro i mig selv, som jeg aldrig tidligere har oplevet – oplevelsen af at være god nok som jeg er og den styrke det er, når man bare kan hvile i sig selv. Hvor er det dog bare så meget lettere at være i verden, når man er der autentisk og holder af den man er.

Medarbejderudvikling – Anonym – 43 år – 5 sessioner

Jeg er normalt et handlings- og løsningsorienteret menneske, men pludselig befandt jeg mig i en arbejdssituation, som jeg ikke kunne tænke mig ud af. Det var frustrerende for trods min bevidsthed om min egen rolle, så følte jeg ikke, at jeg kunne påvirke situationen. Jeg manglede sparring og redskaber til at finde min vej igennem udfordringen.
I forløbet med Mads fik jeg alt det, jeg ledte efter. Mads gennemskuede hurtigt mig og min rolle i forhold til den konkrete situation. Frustrationer, tanker og følelser blev omsat til praksis med respekt for min evne til at rumme det svære og derefter sparring om, hvordan små ændringer kunne implementeres i hverdagen. Værktøjerne blev trænet mellem sessionerne, så resultaterne hurtigt blev synlige.
Mads er utrolig skarp og dygtig til at formidle sin viden og indsigt. Han skubbede tilpas meget – uden at presse – så jeg gradvist selv fik taget ansvar for situationen og genskabt balancen.

Medarbejderudvikling – Den bedste investering – 41årig IT Konsulent og Familiefar

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Jeg vil opfordre alle, der vil forløse potentiale hos sig selv til at kontakte Mads. Og et god råd er, at være 100% ærlig. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

Personligudvikling – Anonym – 10 Sessioner 

Med Mads som guide, har jeg igennem to måneder været på en rejse tilbage i min historie og se nærmere på, hvad den har betydet for min nutid. Sammen har vi lavet øvelser, der har sat mig fri af historien og taget afsked med personer og adfærd, som jeg ikke længere ønsker i mit liv. Det har frigjort energi til at fokusere fremad og tackle livet på en ny og bedre måde. De praktiske øvelser har tydeliggjort mine udviklingspotentialer og givet øvelse i at arbejde med en ny konkret adfærd.

Mads har også været guide på en rejse ud i fremtiden og hvad jeg drømmer om på konkrete livsområder, som jeg ikke er tilfreds med. Med konkrete værktøjer og konkretiserende spørgsmål, har jeg fået beskrevet mine fremtidsdrømme, så de kan omsættes til handling. 

Med Mads’ hjælp har jeg fået bearbejdet svære livsvilkår og fået sat ord på mine ønsker for fremtiden. Mads’ ro og tålmodighed har været afgørende for min proces, hvor han med respekt for min måde at være på, har støttet mig i nogle meget sårbare situationer. 

Personligudvikling – Kvinde 47år – 9 Sessioner

“Jeg tog kontakt til Mads fordi jeg alt for længe havde lukket helt ned for mine følelser, så jeg til sidst overhovedet ikke kunne mærke mig selv.

Mads er lykkes med at lirke låget til alle de svære ting op. Han har lært mig at ingen følelser er forkerte, kun handlinger.

Mit syn på mig selv i dag er et helt andet end det var da jeg startede. Jeg forsøger ikke et være så hård mod mig selv, mine børn og mine omgivelser mere, prøver at være mere tålmodig og tolerant. Der er lang vej endnu, Rom blev ikke bygget på en dag, men med de værktøjer jeg har fået af Mads føler jeg mig godt på vej.

Hos Mads er man ikke bare et nummer i rækken, han er virkelig god til at lytte, og helt fantastisk til at huske hvad man har sagt.

Jeg er meget taknemmelig for at Mads har kickstartet min rejse og kan på det varmeste anbefale et forløb hos ham”

Personligudvikling – Maya 49 – Vejen frem findes!  

Jeg blev dog først klar over det efter at have startet i stress-coaching hos Mads. På det tidspunkt var jeg i en kritisk stress tilstand og havde været det alt for længe. Jeg kunne hverken se, høre eller tænke klart. Håbløsheden over ikke at vide hvordan jeg skulle komme ud af den onde cirkel. Jeg vidste faktisk ikke hvordan jeg skulle få klarhed. Det føltes som at fare afsted i fuld fart, i den forkerte retning, og ikke ane hvordan jeg skulle stoppe op.

Men så mødte jeg Mads og med hans hjælp, empati, tålmodighed og støtte samt rigtig meget inspiration er håbløshed nu forvandlet til håb – magtesløshed til overskud – søvnløshed til drømmeland – det passive offer er vendt til styrke og handlekraft og ikke mindst at gå fra at være fanget i mine følelsers vold til at være herre i eget liv. Det føles som et mirakel!!

Inspirerende indlæg med Lederudvikler Mads Sebbelov

Løsningen på individets kronisk stresset hjerne, må altid tage afsæt i forståelsen af vores medfødte biologiske arv og sanser i samspil med oplæring af relevant adfærd på vores følelser fra de medfødte 7 drifter! Det er følelsesmæssigt intelligent og vejen til et mere indre styret liv.   

Mads Sebbelov

  • Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer eller mig.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2022 Mads Sebbelov