Stress

Vejen til sund stress | kontakt psykoterapeut og Master Coach | Mads Sebbelov giver dig kørerkort til indflydelse og balance i livet igennem optræning af følelsesmæssig intelligens

er en naturlig medfødt evne vi alle har.

Stress kort beskrevet...

Naturlig Stress:

 • er en medfødt egenskab som ligger dybt gemt i vores krybdyrs hjernes gamle DNA , som har sikret vores overlevelse ved at mobilisere ekstra styrke og årvågenhed i forbindelse med kamp eller flugt for overlevelse. Tilpasset en kynisk og brutal urtid og ikke til den humane tid vi i overvejende grad lever i NU.

 Sund Stress:  

 • opstår når vi har evnen til at mærke, forstår og har indflydelse til at håndtere egne følelser med en selvvalgt adfærd passende til situationen til gavn for os selv eller vores omgivelser på en respektfuld og empatisk måde(selvomsorgen og næstekærligheden bevares).

Usund Stress:

 • opstår når vi mister indflydelsen til at mærke og håndtere egne følelser med en selvvalgt adfærd passende til situationen og i stedet bliver til instinktiv krænkende og kynisk adfærd fra krybdyr hjernen overfor os selv eller vores omgivelser (selvomsorgen forsvinder).

Usund stress/mistrivsel...

 • Årsagerne kan tillægges mange forskellige ting afhængigt af hvem vi er og hvordan vi har lært at leve vores liv. Påvirkningerne fra omgivelserne vi befinder os i privat eller professionelt, samfundets hastige teknologiske udvikling eller fra vores sociale arv kan være årsagerne til vi kæmper med usund stress & mistrivsel.
 • FOMO: Frygten for at gå glip af noget, blive afvist eller udstødt fra enten det sociale fællesskab eller det definerede rangordenssystem som vi alle er dybt afhængige af som f. eks familien, venskaber, de sociale fællesskaber, arbejdet…
 • Når overblikket, forståelsen eller indflydelsen forsvinder til at håndtere de mange følelser vi alle rummer med en human og intelligent adfærd overfor os selv eller vores omgivelser. Resultatet er efterhånden kendt for de fleste, når vores bevidsthed overvældes af for mange påvirkninger:
 • Krybdyr-hjernen bliver stresset, sanserne skærpes, hjertet slår hurtigere, klar til primitiv kamp eller flugt for vores overlevelse. I de mange tilfælde med en stupid og uintelligent adfærd til følge. Konsekvensen bliver indre smerte eller overføring af smerte på andre med tab af livskvalitet eller sygdom til følge. En af forklaringer på at flere danskere, især børn og unge kæmper med selvdestruktiv adfærd, spiseforstyrrelser, angst, ensomhed og andre trivselsproblemer. Coronakrisen har desværre gjort at nævnte problemer er bredt stigende i vores samfund i dag.
 • Tal og fakta om stress – SundhedsstyrelsenDanskernessundhed.dkBørn-unges psykiske ledelser

Bemærk:

 • De færreste mennesker er dog vidende om og forstår at den grundlæggende årsag til ovenstående ligger gemt et spadestik dybere end vores sociale arv nemlig i vores nedarvede biologiske arv (instinktive jeg), hvorfra menneskets urinstinkter ”følelserne” udspringer fra. Det er netop denne manglende forståelse af vores medfødte følelser i samspil med vores sanser, der volder os så store problemer i nutidens samfund – vores gamle krybdyr hjerne bliver simpelt hen overstimuleret.
 • Den moderne arbejdsform og teknologierne stiller for høje krav til hvad vores krybdyr-hjernen er tilpasset til og i stand til at håndtere. Den er tæt på skakmat, for den massive informationsstrøm fra de nye smarte teknologier og ikke mindst de sociale medier, taler direkte til krybdyr-hjernens største nedarvede nysgerrighed og frygt.

Løsningen på usund stress & mistrivsel...

må derfor altid tage afsæt i forståelsen af den biologiske arv, vores sanser og individuelle sociale arv i samspil med oplæring og udvikling af relevant adfærd på vores følelser.

Dvs. et kursus i mindfulness, meditation eller en peptalk om positiv psykologi er ikke alene i sig selv løsningen, men kan være et bevidstgørende skridt på vejen.

Vi er nød til at se på os selv og vores adfærd ude fra med det formål:

 • at lære om krybdyr hjernens medfødte følelser og deres formål.
 • at vi lære vores bevidsthed at kende samt hvordan den fungerer.
 • at lære vores modstande og overlevelsesstrategier[i]
 • at styrke vores selvværd, selvaccept og selvtillid
 • at optræne ny stress reducerende adfærd.
 • at optræne vores evnen til at håndtere vores følelser med en selvvalgt adfærd.

[i]:

Modstand:

 • fortæller noget om en erfaring og samtidig en genial evne, der skal sikre vi undgår at gentage dårlige erfaringer ved i gang sætte overlevelsesstrategier.

Overlevelsesstrategier:

 • er altid hensigtsmæssige på det tidspunkt de er etableret, de udvikles ubevidst enten som børn eller voksne således vi undgår at komme i følelser, vi ikke har lært eller er i stand til at håndtere.

Bemærk: 

 • Kender vi ikke vores modstande eller overlevelsesstrategier, så lever vi reelt set et ufrit liv, styret af vores historie og en personlighed som vi ikke selv har valgt eller formet.
 • Når vi stopper vores overlevelsesstrategier vil vi få kontakt til vores følelser, det kan medføre et kropsligt indre ubehag, det er naturligt og ufarligt[ii]. Først når vi forstår/acceptere og kan være med de såkaldte dårlige følelser, kan vi skabe varig forandring ved at lære en relevant voksen adfærd på følelsen.

[ii] : Ansvarsfraskrivelse forudsætter vi er fysisk og psykiske raske.

Sådan udvikles sund stress...

Det kræver modet til at gå stik imod vores instinktive frygt og viljen til bevidst at lægge hænderne på de ufarlige følelsesmæssige kogeplader!

 • Ved at vi målrettet lærer vores historie at kende, optræner vores bevidsthed og indflydelsen til selv at vælge vores adfærd fri af historiens stupide adfærd og dårlige erfaringer.
 • Ved at lærer at se på os selv og vores adfærd udefra, lære af vores erfaringer og fejl. For derved at kunne udvikle og optræne den relevante adfærd på vores følelser, der skaber balance og den livskvalitet vi ønsker at arbejde for og have i vores liv(privat/professionelt).

Det er lettere skrevet end gjort i praksis!

For det forudsætter praktisk træning på egen krop og psyke, ganske som pianisten ikke alene kan tænke og læse sig til at spille klaver, det kræver modet til at turde fejle før det mestres. Naturligvis vil det styrke udviklingsprocessen at være fagligt godt rustet, men ikke alene tilstrækkeligt her.

Det er nødvendigt at have en træner der tålmodigt, tolerant og ydmygt støtter til at begynde med, før det mestres på egen hånd.

Principielt kan vi alle lære at styrke og skabe det lederskab og følelsesliv vi ønsker, hvis vi vil yde den indsats og bruge den tid, det kræver.

Det er præcis den træningsbane jeg tilbyder hvis du vælger et forløb til hos mig.

Optræning af vores emotionelle intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks selvværdet, selvaccepten, selvforståelsen, empatien, vores evne til at formidle trygt og forståeligt, håndtere og forebygge stress, få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

© Copyright 2024 Mads Sebbelov – Sund Stress