Personlig udvikling…

Følelsesmæssig intelligens gør dig istand til selv at vælge den hensigtsmæssig adfærd på vores følelser. Følelsesmæssige intelligens giver dig evnen i at du kan disponere din bevidsthed og du regulere selv dine følelser, tanker og adfærd. At udnytte og bruge følelsesmæssig intelligens kan læres hos Mads Sebbelov

Personlig udvikling kort beskrevet...

Er en bevidstgørende proces og et håndværk, der kræver viljen(modet) til bevidst, at lære mere omkring dig selv(personligheden), ved at gå på opdagelse i din historie. Kender du ikke din historie vil du være en kopi af den både for de gode såvel som dårlige personlige egenskabers vedkommende for alle vores erfaringer og det vi kan, ligger gemt i den.

Personlige egenskaber har vi alle, de udmønter sig i et stort antal forskellige modstande[i] og overlevelsesstrategier[ii], der til sammen danner grundlaget for vores personlighed. Den formes og præges fra det øjeblik vi bliver født af blandt anden de personer, der drager omsorg overfor os i vores liv.

Men andre ord vi får en personlighed som vi ikke selv har valgt eller har fået muligheden for selv at præge eller forme.

Personlig udvikling handler om, at du selv præger og former det liv du ønsker at arbejde for, ved netop at lære dine modstande og overlevelsesstrategier at kende. Med det formål at lære at bryde modstand og stoppe overlevelsesstrategier der ikke længere giver mening således du opnår den frihed og balance i netop dit liv som du ønsker. Fremfor at være styret af historiens ubevidste modstande[i] og overlevelsesstrategier[ii] der kan spænde ben for den livskvalitet som du ønsker at have.

Det er en proces, der ikke kan gøres uden neutral og professionel støtte, idet de færreste har et udviklet sprog på deres følelser, har lært at selviagttage med det formål at forstå samspillet imellem deres følelser og adfærd.

OBS: Forløbet består af minimum 5 sessioner der skal forudbetales, før forløbet påbegyndes.

[i]: Modstand fortæller noget om en dårlig/ubehagelig erfaring og er samtidigt den første dør til vores underbevidsthed. En medfødt genial ubevidst evne, der sikre vi undgår at gentage tidligere dårlige erfaringer ved sætte gang i vores overlevelsesstrategier.

[ii]: Overlevelsesstrategier er altid hensigtsmæssige på det tidspunkt de er etableret. Er en måde vi som børn/voksne lærer at handle på, således vi undgår at komme i følelser vi ikke er i stand til at håndtere.

BEMÆRK:

Kender vi ikke vores modstande eller vores overlevelsesstrategier, så vil vi reelt set leve et ufrit liv, styret af vores historie og en personlighed som vi ikke selv har valgt eller formet.

Personlig udvikling for den ambitiøse leder...

Er en bevidstgørende proces og et håndværk, der kræver viljen til bevidst, at lære mere omkring dig selv og din historie, at være med den du er og forme det liv du ønsker.

I forløbet vil du lære at bryde modstande[i], lære at stoppe dine uhensigtsmæssig overlevelsesstrategier[ii] og udvikle nye mere nyttige strategier.

I forløbet kan du opbygge en rationel forståelse af, hvordan den medfødte biologisk arv og din sociale arv i samspil med hinanden kan bremse din personlige udvikling.

Gennem forløsning og rensning historiens dårlige erfaringer “de såkaldte dårlige følelser”. Kan du opnå en følelsesmæssig accept og selvforståelse som er en nødvendighed for at skabe udvikling og varig forandring.

Det er IKKE muligt, at mestre alene i tanken, praktisk træning ude i livet er en nødvendighed, før der sker noget nyt og der skabes resultater.

I processen bruges coaching og psykoterapi i samspil med hinanden, for at støtte dig mod dit mål og ønskede livskvalitet.

OBS: Forløbet består af minimum 5 sessioner der skal forudbetales, før forløbet påbegyndes.

[i]: Modstand fortæller noget om en dårlig/ubehagelig erfaring og er samtidigt den første dør til vores underbevidsthed. En medfødt genial ubevidst evne, der sikre vi undgår at gentage tidligere dårlige erfaringer ved sætte gang i vores overlevelsesstrategier.

[ii]: Overlevelsesstrategier er altid hensigtsmæssige på det tidspunkt de er etableret. Er en måde vi som børn/voksne lærer at handle på, således vi undgår at komme i følelser vi ikke er i stand til at håndtere.

BEMÆRK:

Kender vi ikke vores modstande eller vores overlevelsesstrategier, så vil vi reelt set leve et ufrit liv, styret af vores historie og en personlighed som vi ikke selv har valgt eller formet.

Optræning af vores emotionel intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks selvaccepten, selvforståelsen, empatien, vores evne til at formidle trygt og forståeligt, forebygge stress, få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

Lederudvikling|Mads Sebbelov| Ring 40818582|Giver dig et neutralt og trygt frirum hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.

© Copyright 2022 Mads Sebbelov – Sund Stress