• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Medarbejderudvikling

Inspirerende indlæg med Lederudvikler Mads Sebbelov

En god investering for dig som er ansat til at:

Skabe et frirum, uden forstyrrelser fra din chef eller dine kollegaer. Her er der plads til det der fylder hos dig hvad enten det er af arbejdsmæssig eller af privat karakter. Et sted, hvor du kan at få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle situation.

Sæt dit personlige lederskab under lup, lær at bruge dine følelser intelligent. Forudsætningen for at lykkes med at lede sig selv er, at man er bevidst om sit lederskab. At du er i stand til at håndtere dine følelser, tanker og adfærd i samspillet med andre mennesker. Hvordan påvirker du andre, og hvordan bliver du selv påvirket.

I begge tilfælde en mulighed for dig at styrke og gøre dit personlige lederskab mere rodfæstet, så du ikke vælter, når du bliver udsat for arbejdsmæssige/private udfordringer.

Betragt derfor et forløb som en investering i dig selv. Jo mere tid og energi du vælger at investere jo større vil udbyttet blive.

Det er min profesionelle erfaring der underbygges af klient udtalelserne på forsiden.

41 årig familiefar, konsulent i IT branchen.

(Kort version) – Den bedste investering

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Både forretningsmæssigt og personligt.

Jeg har fået større overskud, mere klarhed og er blevet markant mindre stresset.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Jeg vil opfordre alle, der vil forløse potentiale hos sig selv til at kontakte Mads. Og et god råd er, at være 100% ærlig, også om de ting du kan have svært ved at erkende endda overfor dig selv. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det er i hvert fald det bedste jeg har gjort for mig selv i rigtigt mange år, og det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

(Uddybet version) – Min vej fra uro og stress – til ro og overskud.

Jeg har i mange år arbejdet i et meget konkurrencepræget miljø og kom ofte i konflikter med kolleger og chefer om det, der lignede småting. Det blev dog ved igennem længere tid og langsomt, men sikkert gled jeg ned af en mental bakke, hvor jeg blev mere og mere stresset og fik mindre og mindre overskud uden at jeg selv kunne se hvad der var galt eller hvorfor konflikterne og magtkampene opstod eller endnu mindre, hvordan jeg skulle håndtere det konstruktivt.

Efter at have kæmpet ukonstruktivt og sporaderisk med det i flere år besluttede jeg mig for at søge væk til et andet job. Men ved et tilfælde så jeg et opslag fra Mads Sebbelov, der ramte helt præcist, så jeg  tænkte. ”ham er jeg nødt til lige at snakke med”.

Lidt tøvende gik jeg ind til samtalen og blev mødt af en opmærksom og lyttende Mads, der hurtigt fik skabt et fortroligt rum.

Min situation blev både hørt, forstået og accepteret og det skabte en tro hos mig på at jeg kunne forandre min situation til det bedre.

På den anden samtale blev jeg igen mødt med oprigtig forståelse og accept og allerede efter de første par samtaler begyndte ”skyerne at lette” og mit glid ned af bakke stoppede og blev afløst af klarhed, mod og overskud til at håndtere og ændre situationen konstruktivt og meningsfuldt til det bedre.

Jeg er nu på toppen af den bakke jeg i flere år var gledet nedad.
Jeg er bevidst omkring, hvad der fik startet glidningen og hvordan jeg fremover håndterer det bedst muligt.

I forhold til samarbejdet med Mads kan jeg kun sige, at han er en super dygtig og yderst kompetent sparringspartner.

Jeg har hurtigere end jeg overhovedet havde turde håbe på fået indsigt og klarhed og helt nye kompetencer til at håndtere min hverdag, der stadig er meget konkurrencepræget, men jeg er blevet i stand til at håndtere det rationelt og konstruktivt med både mod og overskud.

Jeg var indledningsvist, som sikkert mange i min situation er, yderst skeptisk over at skulle søge ”hjælp”, da jeg er opdraget til at skulle og kunne løse alle problemer selv. Og det havde jeg prøvet i årevis, og resultatet var at jeg blev mere og mere filtret ind i et net af ukonstruktive magtkampe jo mere jeg forsøgte.

Og nu har jeg løst det selv !

Jeg har tillært mig nye kompetencer, jeg har fået mere overskud og jeg har sat tydelige og klare grænser som er trådt i stedet for de tidligere magtkampe.
Det var bare i mine samtaler med Mads, at de gode og konstruktive løsninger opstod !

Jeg vil opfordre alle, der vil være den bedst mulige udgave af sig selv til at kontakte Mads.
Og et god råd er, at være 100% ærlig, også om de ting du kan have svært ved at erkende endda overfor dig selv. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det er i hvert fald det bedste jeg har gjort for mig selv i rigtigt mange år, og det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

Anonym kvinde på 43 år – 5 sessioner

Jeg er normalt et handlings- og løsningsorienteret menneske, men pludselig befandt jeg mig i en arbejdssituation, som jeg ikke kunne tænke mig ud af. Det var frustrerende for trods min bevidsthed om min egen rolle, så følte jeg ikke, at jeg kunne påvirke situationen. Jeg manglede sparring og redskaber til at finde min vej igennem udfordringen.
I forløbet med Mads fik jeg alt det, jeg ledte efter. Mads gennemskuede hurtigt mig og min rolle i forhold til den konkrete situation. Frustrationer, tanker og følelser blev omsat til praksis med respekt for min evne til at rumme det svære og derefter sparring om, hvordan små ændringer kunne implementeres i hverdagen. Værktøjerne blev trænet mellem sessionerne, så resultaterne hurtigt blev synlige.
Mads er utrolig skarp og dygtig til at formidle sin viden og indsigt. Han skubbede tilpas meget – uden at presse – så jeg gradvist selv fik taget ansvar for situationen og genskabt balancen.

Udbyttet kan være du lære at,

 • skabe psykisk/mental overskud som frigiver og kan forøge dit energiniveau.
 • forbedre arbejdsglæden og livskvaliteten på det arbejdsmæssige eller private plan.
 • skabe overblik og ro
 • styrke din evne til at være i et omskifteligt og hastigt digitaliseret arbejdsmiljø
 • styrk din evne til lytte, din evne til at kommunikere tydeligt, præcist og empatisk
 • blive bedre til at håndtere konflikter, forskellighed og uenigheder
 • blive bedre til at påvirke og motivere dig selv

Emner kunne f.eks. være 

 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • når chefen er undvigende og tavs
 • at sige nej til chefen
 • Når ledelsen fjerner afspadsering/bonusser
 • håndtering af den utilfredse kunde
 • at give feedback
 • hjælp til at håndtere forandringer
 • angsten for at blive fyret
 • når kommunikationen og samarbejdet ikke fungere
 • systematik og planlægning
 • respektfuld og systematisk kunde håndtering

Den bedste investering

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Både forretningsmæssigt og personligt.

Jeg har fået større overskud, mere klarhed og er blevet markant mindre stresset.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Jeg vil opfordre alle, der vil forløse potentiale hos sig selv til at kontakte Mads. Og et god råd er, at være 100% ærlig, også om de ting du kan have svært ved at erkende endda overfor dig selv. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan.

Det er i hvert fald det bedste jeg har gjort for mig selv i rigtigt mange år, og det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

41 årig IT konsulent – og familiefar.

“Mads Sebbelov har en exceptionel evne til at se ind bag mennesket, sætter ord på svært definerbare følelser og baggrunden for uhensigtsmæssige handlinger

Igennem længere tid har jeg har jeg haft mange bekymrende tanker i forbindelse med min arbejdsrelation til min nye chef. Det fungerede ikke og det var svært for mig at se hvor problemet lå og samtidigt sætte ord på mine følelser når det endte i en konfrontation.

Mads var i stand til at skabe et frirum hvor jeg kunne tale lige ud af posen, uden hensyntagen til hvordan jeg fremstod i hans øjne.

Via Mads’ exceptionelle evne til at se ind bag mennesket fik jeg en forståelse for min chefs reaktioner, men var samtidigt i stand til at sætte ord på mine egner følelser og derved være i stand til at arbejde med dem.”

Søren 49år