• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi
Inspirerende indlæg med Lederudvikler Mads Sebbelov

Om Mads Sebbelov

 • Eksamineret fra Coach & Psykoterapeut Skolen som Master Coach & Psykoterapeut en 4.årig uddannelse hvor jeg har over 2500 studietimer bag mig. Med professionelle kompetencer inden for:
 • Specialist i stressreducerende adfærd, sorg håndtering og Certificeret specialist i Følelsesmæssig Intelligens
 • Erfaren instruktør der har gennemgået et intensivt og personligt udviklingsforløb, hvor jeg har over 100timers enetimer bag mig i selvudvikling, 25 weekendkurser i følelsesmæssig intelligens samt over 450 timers klient sessioner fra egen praksis i København.
 • Maskiningeniør med 15års erfaring fra internationale ingeniørvirksomheder Haldor Topsøe, HOFOR A/S, COWI, tidligere bestyrelsesmedlem i virksomhed Baltic A/S : LinkedIn profil 

2013 - Historien bag mit sporskifte fra Ingeniør til Psykoterapeut & Master Coach

Årsagen er enkel. Efter i mange år kun at have fokuseret på én vej – nemlig den lige vej FREMAD, kunne jeg dybt inde i min mave mærke en snigende følelse af, at noget ikke var, som jeg inderst inde ønskede det.

Jeg arbejdede mest af alt for at føle mig god nok. Jeg jagtede anerkendelse, stræbte efter det perfekte og fejlfrie, og røg ud i stridigheder og magtkampe med flere forskellige chefer, kollegaer, familie og hele tiden i alarmerende højt gear 24/7/365.

Jeg var utilfreds og ulykkelig i mit parforhold, men gav mig ikke tid til at finde ud af hvorfor, jeg følte mig utilstrækkelig som far overfor mine børn, der var for meget råb, magtesløshed og for lidt tid. Alt i alt et stresset menneske, der ikke kunne lide sig selv og havde svært ved at være i sit eget i selskab alene.

Jeg vidste, jeg måtte gøre noget, men havde hverken kompetencerne eller redskaberne til at ændre den tilværelse, jeg på ingen måde følte mig tilfreds, glad eller lykkelig i – i hvert fald ikke uden professionel hjælp.

Det fik jeg, da jeg med usikre og lidt skamfulde skridt gik ind til en psykoterapeut og rakte hånden ud. Bange og skamfuldt fordi det stadig her i landet kan opfattes som et nederlag som mand ikke at kunne klare det hele selv.

Jeg endte i hænderne på yderst kompetente psykoterapeuter, der gav mig fuldstændig unikke redskaber til at håndtere, forstå mine følelser og adfærdsmønstre, fik bugt med tankemyldret, søvnproblemerne og følelsen af ikke at være god nok. Jeg fik indsigt og forståelse af hvad baggrunden for mine utrættelige magtkampe og stridigheder med kollegaerne og cheferne handlede om. Det har givet mig et liv, hvor jeg har bedre balance imellem mine følelser, tanker og adfærd, et liv med mening og først og fremmest et liv, som ikke af styret af frygt for at gentage historiens dårlige erfaringer. Jeg er med andre ord blevet en rolig kaptajn i eget liv – og en glad en af slagsen!

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

2020 - Det tragiske tab af min datter Josephine

Biopsykologien er fundamentet i alt mit arbejde...

Biopsykologien har det formål, at give os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den sociale (psykologiske) bygger på den biologiske (fysiologiske), og vi er helt og ubetinget afhængige af den urgamle arv.

Biopsykologi blotlægger ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, som bl.a. er den dybere årsag til at vores bedste intentioner og ønsker, ikke kan blive virkeliggjort. Urgammel adfærdsbiologi forhindrer os i at få vores ønsker opfyldt.

Forståelsen af, at vi er født med en urgammel biologisk arv inderst inde i vores hjerne, der ofte slet ikke passer til det moderne samfund vi lever i, men i stedet er beregnet til at overleve i en barsk natur for tusinder af år siden, er et af flere væsentlige elementer.

En del af de følelser, mennesker kan have svært ved at tackle, stammer reelt fra drifterne i den biologiske arv, og skyldes ofte IKKE en dårlig social arv!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Den biopsykologiske analyse

 • Den Biopsykologisk analyse vil anvise den adfærd, der opfylder klientens ønske om en løsning eller en forandring. Det effektive ved analyse af drifterne og deres samspil med forholdene i en given situation er, at den anvendelige adfærd, som kan gavne processen, fremstår klart. Den relevante adfærd, der kan give personen en udvikling, og kan tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse.
 • Med anvendelse af biopsykologisk psykoanalyse kan mennesket fremover:
  – neutralisere uhensigtsmæssig urbiologisk adfærd
  – skabe en formålstjenlig social arv hos vores børn
  – senere i livet kompensere for en uhensigtsmæssig social arv

Kilde:  Biopsykologisk Institut

Det er min personlige livserfaring, at støtte via den biopsykologisk analyse, gør det muligt at omsætte dårlig følelser til gode følelser på kort tid gennem udvikling af relevant adfærd på netop de mest ubehagelige og dårlige følelser vi som mennesker helt naturligt kan komme i kontakt med pga. livets uforudsigelige og til tider tragiske livsforandringer.

Jeg har brugt den biopsykologisk analyse, på egen krop og psyke til at forstå og omsætte de sværeste følelser, til meningsfulde og nytte fulde handlinger overfor mig selv og mine omgivelser efter jeg på tragisk vis mistede min datter på 15år i april 2020 efter hun havde kæmpet for livet 1. måned baseret på et tragisk hjertesvigt hun desværre ikke overlevede.

De 7 medfødte drifter

Mennesket har nedarvede drifter, der kan skabe dårlig adfærd og dårlige følelser, som vi ikke anerkender i et moderne samfund – men værst – som vi fornægter, at alle mennesker rummer. Vores børn fødes med dem.

 • Forplantning (Freud)
 • Aggression (Freud)
 • Frygt (Jung)
 • Territorie (Maslow)
 • Ritual (Socialpsykologien)
 • Rangorden (Socialpsykologien)
 • Omsorg (Jung)

*Drifterne inkorporerer både psykoanalysens, behaviorismens og socialpsykologiens teorier

Følelsernes formål i de 7 drifter er at sætte gang i adfærd, der oprindeligt hjalp urmennesket til at overleve i en stupid og grum urtid!

Forståelsen og oplæring i vores 7 medfødte urdrifter gør det muligt at bygge en intelligent etisk bro mellem den biologiske arv og vores sociale arv i vores hjerner.

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Den Biopsykologiske analyse gør denne intelligente brobygning og forståelse mulig, vi kan reelt set gøres os fri af historien og selv forme vores personlighed som vi ønsker den skal være, hvis vi vælger at investere tiden i os selv og vælger den nødvendige professionelle støtte og inspiration til.

Menneskets komplekse følelsesliv

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter. Men sådan behøver det ikke længere at være!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Etik

Jeg har og følger disse etiske regler i mit arbejde:

 • § 1.Jeg støtter en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.
 • § 2. Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
 • § 3. Jeg indhenter eller udleverer ikke oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
 • § 4. Al journalføring m.v. sker med klientens samtykke, og jeg opbevarer dette så tavshedspligten sikres.
 • § 5. Jeg sikre tavshedspligt om klienten, i grupper som under supervision.
 • § 6. Jeg er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.
 • § 7. Jeg udnytter ikke min funktion, hverken til fordel for mig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.
 • § 8. Jeg har ikke en intim privat relation til en klient. Ligeledes bør forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.
 • § 9. Jeg har ansvaret for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden coach/psykoterapeut.
 • § 10. Jeg henviser klienten til anden hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller hvis jeg ikke længere er kompetencerne til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.
 • § 11. Jeg arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse. Jeg har ingen kompetencer inden for at arbejde med psykiske sygdomme på institutioner og hospitaler, eller på andre områder hvor der kan henvises til gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater, eller til de definerede områder hvor der gives tilskud til en psykolog. Metoder som astrologi, håndlæsning, clairvoyance, healing m.v. anser jeg for ikke-videnskabelige og uanvendelige. Jeg arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.
 • § 12. Jeg har et ansvar for at vedligeholde og udvikle mit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.
 • § 13. Får jeg personlige problemer, søger jeg i samråd med en uddannet supervisor, at få vurderet min egen faglig habilitet. Jeg har ingen former for misbrug, herunder rygning, som jeg finder etisk set ikke kvalificeret mig til at udføre praksisarbejde, da sundhedsskadelig adfærd står i skarp modsætning til psykisk sundhed.
 • § 14. Jeg har et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger.

Jeg giver dig et neutralt og fortroligt frirum  

Hvor der er plads til følelserne og tankerne som fylder hos dig. Jeg møder dig der, hvor du er og i et rum uden tabuer.

Her er der ikke noget, der er rigtigt og forkert, men alene hvad du har lært og muligheden for at lære mere.

Jeg hjælper dig igennem livets svære kriser

Det kan føles umådeligt ensomt og være yderst energikrævende at stå alene i en livskrise som f.eks. skilsmisse, dødsfald, sygdom eller stress. Du vil få dybdegående støtte, som kan give dig følelsesmæssig forløsning, forøget selvforståelse, og du vil lære dine modstande at kende. Modstande, som forhindrer dig i at skabe det liv, som du ønsker.

Du får redskaber til at komme videre i dit liv

Betragt forløbet som en træningsbane til at lære at være med de dårlige følelser. Her får du redskaber og inspiration til at udvikle nye tankemønstre og adfærd, så du derigennem lærer at udvikle de gode følelser og derved opnår den livskvalitet som du ønsker i dit liv. Det er muligt men det forudsætter du går ud og træner i dit liv.

 • Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer eller mig.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2022 Mads Sebbelov