Master Coach & Psykoterapeut

med speciale i udvikling af vores emotionelle intelligens.

Jeg har gennemgået et intensivt og dybdegående personligt udviklingsforløb, hvor jeg har over 100timers enetimer bag mig i personlig udvikling, 25 weekendkurser i emotionel intelligens samt over 600 timers klient sessioner fra egen praksis i København.

Uddannelsen gør mig i dag til specialist i at støtte og anvise sunde og raske mennesker professionelle såvel som private klienter i styrkelse og udvikling af deres personlige lederskab i et trygt og fortroligt frirum hos mig og kvalificere mig samtidigt til at arbejde med

Master Coach & Psykoterapeut uddannelsen 4årige faglige indhold kan læses på flg. eksterne link:

Klik her indhold Master Coach & Psykoterapeut

Jeg er en empatisk og erfaren lederudvikler der arbejder med professionelle såvel som private klienter som ønsker hjælp til håndtere modgang, forandringer, livskriser eller at styrke deres personlige lederskab(emotionelle intelligens) i et trygt og fortroligt frirum hos mig.

Erhvervsfagligt CV

Som maskiningeniør har jeg arbejdet i rollen som projektleder & Lean koordinator i over 15år indenfor flg. områder:

 • 2018-19 Cowi Projektleder i fjernvarme afdelingen
 •  2017-18 MS Consult Rådgivende ingeniør i fjernvarme og dampkonvertering
 • 2010-16 HOFOR Projektleder og Specialist i fjernvarme og dampkonvertering
 • 2008-09 Bestyrelsesmedlem Baltic Packaging A/S
 • 2005-09 Haldor Topsøe A/S Projektleder i Raffinaderi gruppen

Tillidshverv

 • 2023 – Formand Forside (vilslevgruppen.dk)
 • 2023 – Hovedbestyrelsesmedlem i Moderaterne
 • 2023 – Formand IDA Lederforum København
 • 2018-2023 – Næstformand IDA Lederforum København

Mine kompetencer & erfaringer er uddybet på min – LinkedIn profi

Jeg har en bred erhvervserfaring hvor jeg oprindeligt er uddannet maskiningeniør med over 15års international projektledererfaring.

Livsfaringer der har dannet mig

 • 2020 Josephines død(min datter) i april blot 15år gammel ubetinget den største livskrise, jeg har erfaret. At se min datter forsvinde for øjnene af mig, hendes bror og mor på 1 måned. Imens hun med kærlig og faglig opbakning tappert og smukt kæmpede med næb og klør for sit liv efter et tragisk hjertesvigt. Men til sidst stod det klart, at Josephines hjerne var for skadet til det ville være værdigt for hende at modtage et nyt hjerte som den eneste mulighed for hendes overlevelse. Et hjertesvigt forårsaget af en simpel halsbetændelse der blev til bylder i hendes hjerte og ødelagde det. Kærlighedens og sorgens energi har jeg valgt at omsætte i mit arbejde for at inspirere flere til at tale om og tage stilling til organdonation så Josephines smukke kamp for livet ikke har været forgæves. Men også ved at stille 2 borgerforslag for at få debatten om ændring af lovgivning for organdonation på den politiske agenda, hvilket er lykkes mig i andet forsøg med bred folkelig opbakning på over 55.800 støtter. Min personlige erfaringer og sorghåndtering, har jeg beskrevet på linket her “Sorghåndtering”. Min datters tragiske historie og død er offentligt kendt samt et livsvilkår, jeg har accepteret og lært at leve med i dag men aldrig glemmer jeg Josephine.
 • 2013-19 Personlig udviklingsforløb samt uddannelse til eksamineret Master Coach & Psykoterapeut. Frygten for at miste samværet med mine børn pga. retssagen med min ex partner blev så stor, at den åbnede mine øjne overfor min egen magtesløshed og utilstrækkelighed i min rolle som far. Konkret kom det til udtryk i min manglende evne til at møde min børn i deres følelser men samtidigt også overfor mig selv. En genkendelig og smertelige skæbne fra min egen opvækst var jeg i gang med at påfører mine børn. Da det gik op for mig, valgte jeg at investere i mig selv for at udvikle mig til at blive en bedre far. Drivkraften bag min vedholdende og personlige udviklingsrejse på over 6år på psykoterapeut skolen.
 • 2012-16 Arvestrid efter langvarig sygdom med alzheimers døde min farmor i april 2012. Min farmor efterlod sig 2 livsarvinger hendes respektive 2 børn. Min far valgte at dele sin arv med mig blandt andre i min familie via et arveafkald. Jeg blev vidne til en familiærarvestrid imellem min far og min faster, der blev til mere end 6års juridisk tovtrækkeri før arvesagen og boet efter min farmor juridisk blev lukket. Men desværre aldrig menneskeligt for min far som døde efter kort tids sygdom i en alder af blot 76år i sommeren 2022.
 • 2012 Skilsmisse efter 14års samliv en personlig svær livskrise. Men mere smerteligt for mig som far, var det at se mine 2 børn på 12 og 7år gennemgå skilsmissen. Selvom delingen af forældreskabet blev til en fornuftig 7/7 ordning aftalt i statsforvaltningen. Så følte jeg mig utilstrækkelig som far, da det ikke blev til en lige så fornuftig deling af vores børns bopælsadresser. Der blev anlagt sag imod mit ønske og spørgsmålet blev til en juridisk tvist i byretten og landsretten, hvor jeg ikke fik medhold og tabte.
 • 1998 Sergent i Livgarden på vej hjem fra Mot/Panserværns sidste øvelse i Oksbøl kørte min kører og hans vognkommandør galt i delingens lastbil med alt delingens materiel på motorvejen ved Solrød. Begge blev alvorligt kvæstet og blev overført til Rigshospitalet hvor den ene af de 2 blev langvarigt indlagt pga. alvorlige kvæstelser i bækkenet. Jeg fik ansvaret for at krisehåndtere situationen overfor resten af delings garderer, da vi ankom på garderkasernen i Høvelte.
 • 1997 Rekrut i Livgarden d. 17. februar 1997 en tidlig morgen var jeg på REX-tur som rekrut i stabskompagniet fra den kongelige livgarden. Hvor en søster deling fra 1. Livgarden bataljon blev påkørt under deres ud march med fatale konsekvenser til følge. Ud af 39 mand døde 2 mand som følge af deres kvæstelser kort tid efter de blev påkørt og 18 andre blev alvorligt kvæstet. En tragisk og ulykkelig oplevelse vi som rekrutter blev orienteret om af feltpræsten i en lade kort tid efter vi selv havde gennemført vores udmarch i selv sammen område. Vi fik muligheden for at aflyse vores REX tur samt at ringe til vores pårørende for at sige at vi var ok. Vi valgte alle at gennemføre REX turen og havde 1 minuts stilhed i respekten for vores døde garderer.

Modgang, forandringer og livskrise har jeg flere personlige erfaringer i, seneste da jeg som far måtte håndtere livets mest brutale sanseindtryk og smertefulde følelser, da min datter Josephine i en alder af blot 15år døde på ventelisten til et nyt hjerte i april 2020, et vilkår jeg har lært at leve med.

Opbyg dit Selvværd| din Selvaccept| din Selvtillid| Kontakt Psykoterapeut og Master Coach Mads Sebbelov og få livskvaliteten tilbage

SELVVÆRD-SELVACCEPT-SELVTILLID

FORVIRRET HVAD er forskellen ? Så kan jeg godt forstå dig, det er du nemlig ikke alene om at være. Det er langt de fleste mennesker hen af vejen og det er en af årsagerne til at så mange mennesker idag bliver ramt af usund stress.…
Lær at kommuniker respektfuldt og tolerant

“Kære Chef...

Jeg har behov for en snak! Det er en svær situation for mig, fordi jeg er bange for din reaktion og de konsekvenser, der følger med. Men jeg har besluttet mig for at sige det alligevel, for jeg trives ikke, som situationen er lige nu!” Sådan…
Lederudvikling|Mads Sebbelov| Ring 40818582|Giver dig et neutralt og trygt frirum hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.Mads Sebbelov
Kom ud af ensomheden|Kontakt Psykoterapeut Mads Sebbelov

Ensomheden

Ensomhed skyldes som oftest lav-selvaccept. Ensomhed er fra biologiens side en følelse, der skal tilskynde os til at opsøge fællesskaber for at forøge vores muligheder for at overleve. Men det er lettere sagt end gjort i praksis,…
Mads Sebbelov
Vejen til sund stress | kontakt psykoterapeut og Master Coach | Mads Sebbelov giver dig kørerkort til indflydelse og balance i livet igennem optræning af følelsesmæssig intelligensMads Sebbelov

Er fundamentet i mit arbejde, giver viden om udvikling af menneskets følelsesliv

Biopsykologien...

Biopsykologien har det formål, at give os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den sociale (psykologiske) bygger på den biologiske (fysiologiske), og vi er helt og ubetinget afhængige af den urgamle arv.

Biopsykologi blotlægger ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, som bl.a. er den dybere årsag til at vores bedste intentioner og ønsker, ikke kan blive virkeliggjort. Urgammel adfærdsbiologi forhindrer os i at få vores ønsker opfyldt.

Forståelsen af, at vi er født med en urgammel biologisk arv inderst inde i vores hjerne, der ofte slet ikke passer til det moderne samfund vi lever i, men i stedet er beregnet til at overleve i en barsk natur for tusinder af år siden, er et af flere væsentlige elementer.

En del af de følelser, mennesker kan have svært ved at tackle, stammer reelt fra drifterne i den biologiske arv, og skyldes ofte IKKE en dårlig social arv!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Den adfærdsbiologiske analyse

 • Den Biopsykologisk analyse vil anvise den adfærd, der opfylder klientens ønske om en løsning eller en forandring. Det effektive ved analyse af drifterne og deres samspil med forholdene i en given situation er, at den anvendelige adfærd, som kan gavne processen, fremstår klart. Den relevante adfærd, der kan give personen en udvikling, og kan tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse.
 • Med anvendelse af biopsykologisk psykoanalyse kan mennesket fremover:
  – neutralisere uhensigtsmæssig urbiologisk adfærd
  – skabe en formålstjenlig social arv hos vores børn
  – senere i livet kompensere for en uhensigtsmæssig social arv

Kilde:  Biopsykologisk Institut

Det er min personlige livserfaring, at støtte via den biopsykologisk analyse, gør det muligt at omsætte dårlig følelser til gode følelser på kort tid gennem udvikling af relevant adfærd på netop de mest ubehagelige og dårlige følelser vi som mennesker helt naturligt kan komme i kontakt med pga. livets uforudsigelige og til tider tragiske livsforandringer.

Jeg har brugt den biopsykologisk analyse, på egen krop og psyke til at forstå og omsætte de sværeste følelser, til meningsfulde og nytte fulde handlinger overfor mig selv og mine omgivelser efter jeg på tragisk vis mistede min datter på 15år i april 2020 efter hun havde kæmpet for livet 1. måned baseret på et tragisk hjertesvigt hun desværre ikke overlevede.

Teknikker

Læs mere om teknikkerne på  linket her og kortfattet oplistet her:

7 samtaleteknikker:

Dialog, analytisk, kognitiv coaching og terapi, anerkendende, dybdepsykologisk, fokusering og klinisk.

5 psykodynamiske:

Gestalt, oplevelsesorienteret, psykospil, mindfulness og metakognitiv terapi.

2 kropsdynamiske teknikker:

Bioenergetik og åndedrætsterapi

De 7 medfødte drifter

Mennesket har nedarvede drifter, der kan skabe dårlig adfærd og dårlige følelser, som vi ikke anerkender i et moderne samfund – men værst – som vi fornægter, at alle mennesker rummer. Vores børn fødes med dem.

 • Forplantning (Freud)
 • Aggression (Freud)
 • Frygt (Jung)
 • Territorie (Maslow)
 • Ritual (Socialpsykologien)
 • Rangorden (Socialpsykologien)
 • Omsorg (Jung)

*Drifterne inkorporerer både psykoanalysens, behaviorismens og socialpsykologiens teorier

Følelsernes formål i de 7 drifter er at sætte gang i adfærd, der oprindeligt hjalp urmennesket til at overleve i en stupid og grum urtid!

Forståelsen og oplæring i vores 7 medfødte urdrifter gør det muligt at bygge en intelligent etisk bro mellem den biologiske arv og vores sociale arv i vores hjerner.

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Den Biopsykologiske analyse gør denne intelligente brobygning og forståelse mulig, vi kan reelt set gøres os fri af historien og selv forme vores personlighed som vi ønsker den skal være, hvis vi vælger at investere tiden i os selv og vælger den nødvendige professionelle støtte og inspiration til.

Menneskets komplekse følelsesliv

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter. Men sådan behøver det ikke længere at være!

Kilde: Biopsykologisk Institut.

Etik

Jeg har og følger disse etiske regler i mit arbejde:

 • § 1. Jeg støtter en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.
 • § 2. Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold med mindre andet er aftalt.
 • § 3. Jeg indhenter eller udleverer ikke oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
 • § 4. Al journalføring m.v. sker med klientens samtykke, og jeg opbevarer dette så tavshedspligten sikres.
 • § 5. Jeg sikre tavshedspligt om klienten, i grupper som under supervision.
 • § 6. Jeg er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.
 • § 7. Jeg udnytter ikke min funktion, hverken til fordel for mig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.
 • § 8. Jeg har ikke en intim privat relation til en klient. Ligeledes bør forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.
 • § 9. Jeg har ansvaret for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden coach/psykoterapeut.
 • § 10. Jeg henviser klienten til anden hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller hvis jeg ikke længere er kompetencerne til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.
 • § 11. Jeg arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse. Jeg har ingen kompetencer inden for at arbejde med psykiske sygdomme på institutioner og hospitaler, eller på andre områder, hvor der kan henvises til gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater, eller til de definerede områder hvor der gives tilskud til en psykolog. Metoder som astrologi, håndlæsning, clairvoyance, healing m.v. anser jeg for ikke-videnskabelige og uanvendelige. Jeg arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.
 • § 12. Jeg har et ansvar for at vedligeholde og udvikle mit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.
 • § 13. Får jeg personlige problemer, søger jeg i samråd med en uddannet supervisor, at få vurderet min egen faglig habilitet. Jeg har ingen former for misbrug, herunder rygning, som jeg finder etisk set ikke kvalificeret mig til at udføre praksisarbejde, da sundhedsskadelig adfærd står i skarp modsætning til psykisk sundhed.
 • § 14. Jeg har et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger.

Jeg giver dig et neutralt og fortroligt frirum  

Hvor der er plads til følelserne og tankerne som fylder hos dig. Jeg møder dig der, hvor du er og i et rum uden tabuer.

Her er der ikke noget, der er rigtigt og forkert, men alene hvad du har lært og muligheden for at lære mere.

Jeg hjælper dig igennem livets svære kriser

Det kan føles umådeligt ensomt og være yderst energikrævende at stå alene i en livskrise som f.eks. skilsmisse, dødsfald, sygdom eller stress. Du vil få dybdegående støtte, som kan give dig følelsesmæssig forløsning, forøget selvforståelse, og du vil lære dine modstande at kende. Modstande, som forhindrer dig i at skabe det liv, som du ønsker.

Du får redskaber til at komme videre i dit liv

Betragt forløbet som en træningsbane til at lære at være med de dårlige følelser. Her får du redskaber og inspiration til at udvikle nye tankemønstre og adfærd, så du derigennem lærer at udvikle de gode følelser og derved opnår den livskvalitet som du ønsker i dit liv. Det er muligt men det forudsætter du går ud og træner i dit liv.

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer eller mig.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2024  – Sund Stress – Mads Sebbelov