• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Om Mads Sebbelov

Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

Jeg har en 4.årig uddannelse med over 2500 studietimer bag mig, der kvalificerer mig til at arbejde med personlige udviklingsprocesser for raske mennesker, det analytiske fundament er biopsykologi.

Jeg er uddannet i at træne mennesker i stressreducerende adfærd og følelsesmæssig intelligens på allerhøjeste niveau.

Jeg har gennemgået et intensivt og personligt udviklingsforløb hvor jeg har over 100timers enetimer bag mig i selvudvikling med over 25 weekendkurser i følelsesmæssig intelligens, samt over 200 timers klient timer fra egen praksis.

Jeg har professionelle kompetencer inden for:

Jeg anvender i mit arbejde

Coaching – og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden i samspil med teknikker fra psykoterapiens verden.

Coaching anvendes til at finde og anvende rationelle uudnyttet resurser mere optimalt, definere klare realistiske mål samt skabe resultater. Igennem denne proces vil der normalt navigeres uden om emotionelle fortrængte problemstillinger fra historien.

Psykoterapi anvendes til at gå på opdagelse i og forløse historiens emotionelle fortrængte problemstillinger. Igennem denne proces kan der opnås forøget selvforståelse og accept af historien.

Når Coaching og Psykoterapi kombineres, kan der skabes en helt unik integreret selvforståelse imellem det rationelle og emotionelle. Det åbner op for helt nye muligheder for at skabe varig forandring og personlig vækst.

Biopsykologiske psykoanalyse klik her I kombination med,

8 Samtale teknikker
Analytisk, Dialog, Kognitiv coaching, Narrativ, Anerkende, Fokusering, Dybdepsykologisk, klinisk.

5 Psykodynamiske teknikker
Metakognitiv terapi, Mindfulness, Gestalt, Oplevelsesorienteret, Psykodrama.

2 Kropsdynamiske teknikker
Bioenergetik, Åndedrætsterapi.

klik her for uddybet beskrivelse af teknikkerne og metoderne.

CV

Personlig info:

1976:             Født

1998-2012:  Fast parforhold. Far til 2

2020: Mistede min datter på 15år efter et hjertesvigt

Erhvervserfaring:

2019-:            Selvstændig Psykoterapeut og Master Coach

2018-19:        COWI, Projektleder

2016-18:        MS Consult selvstændig Rådgivende Ingeniør

2010-16:        HOFOR, Projektleder

2005-09:      Haldor Topsøe, Projektleder

Uddannelser:

2014-19:        Eksamineret Psykoterapeut og Master Coach fra Coach & Psykoterapeut Skolen

2014-16:        Eksamineret Coach og Mentor fra Coach & Psykoterapeut Skolen

2001-05:        Danmark Tekniske Universitet  – Maskiningeniør

Tillidserhverv:

2018-:            Ingeniør foreningen(IDA), Bestyrelsesmedlem i IDA Lederforum København

2008-09:      Baltic Packaging, bestyrelsesmedlem (Familie virksomhed 1916-2016 medejer til 2009)

Historien bag mit sporskifte fra Ingeniør til Psykoterapeut & Master Coach

Årsagen er enkel. Efter i mange år kun at have fokuseret på én vej – nemlig den lige vej FREMAD, kunne jeg dybt inde i min mave mærke en snigende følelse af, at noget ikke var, som jeg inderst inde ønskede det.

Jeg arbejdede mest af alt for at føle mig god nok. Jeg jagtede anerkendelse, stræbte efter det perfekte og fejlfrie, og røg ud i stridigheder og magtkampe med flere forskellige chefer, kollegaer, familie og hele tiden i alarmerende højt gear 24/7/365.

Jeg var ikke lykkelig i mit parforhold, men gav mig ikke tid til at finde ud af hvorfor, jeg følte mig ikke som en kompetent far for mine børn, der var for meget råb, magtesløshed og for lidt tid. Alt i alt opførte jeg mig som et stresset menneske (hvilket jeg var). Jeg var et menneske, jeg ikke engang selv havde lyst til at være i selskab med.

Jeg vidste, jeg måtte gøre noget, men havde hverken kompetencerne eller redskaberne til at ændre den tilværelse, jeg på ingen måde følte mig glad eller lykkelig i – i hvert fald ikke uden professionel hjælp.

Det fik jeg, da jeg med usikre og lidt skamfulde skridt gik ind til en psykoterapeut og rakte hånden ud. Bange og skamfuldt fordi det stadig her i landet kan opfattes som et nederlag ikke at kunne klare det hele selv.

Jeg endte i hænderne på yderst kompetente psykoterapeuter, der gav mig fuldstændig unikke redskaber til at håndtere mine dårlige følelser og adfærdsmønstre, fik bugt med tankemyldret, søvnproblemerne og følelsen af ikke at være god nok. Jeg fik indsigt og forståelse af hvad baggrunden for mine utrættelige magtkampe og stridigheder med kollegaerne og cheferne handlede om. Det har givet mig et liv, hvor jeg har bedre balance imellem mine følelser, tanker og adfærd, et liv med mening og først og fremmest et liv, som ikke af styret af frygt for historiens dårlige erfaringer. Jeg er med andre ord blevet kaptajn i eget liv – og en glad en af slagsen!

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Etik

Jeg følger klik her

Mads Sebbelov, Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach

Jeg giver dig et neutralt og fortroligt frirum  

Hvor der er plads til følelserne og tankerne som fylder hos dig. Jeg møder dig der, hvor du er og i et rum uden tabuer.

Her er der ikke noget, der er rigtigt og forkert, men alene hvad du har lært og muligheden for at lære mere.

Jeg hjælper dig igennem livets svære kriser

Det kan føles umådeligt ensomt og være yderst energikrævende at stå alene i en livskrise som f.eks. skilsmisse, dødsfald, sygdom eller stress. Du vil få dybdegående støtte, som kan give dig følelsesmæssig forløsning, forøget selvforståelse, og du vil lære dine modstande at kende. Modstande, som forhindrer dig i at skabe det liv, som du ønsker.

Du får redskaber til at komme videre i dit liv

Betragt forløbet som en træningsbane til at lære at være med de dårlige følelser. Her får du redskaber og inspiration til at udvikle nye tankemønstre og adfærd, så du derigennem lærer at udvikle de gode følelser og derved opnår den livskvalitet som du ønsker i dit liv. Det er muligt men det forudsætter du går ud og træner i dit liv.