Lederudvikling|Mads Sebbelov| Ring 40818582|Giver dig et neutralt og trygt frirum hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.

evnen til at motivere og anerkende sig selv, når vi lærer nyt.

SELVTILLID kort beskrevet...

 • at vi er leder i vores eget liv
 • at vi er hovedpersonen i vores eget liv
 • at vi er frigjort fra præstations-angst
 • at vi har tillid til egne kompetencer
 • at vi søger nye udfordringer, der kan give udvikle kompetencer, eller give os øget ansvar og indflydelse
 • at vi har tilliden til at vi kan mestre en opgave
 • at vi har tilliden til vores egen dømmekraft
 • at vi har beslutsomhed og gennemslagskraft
 • at vi har tilliden til at vi kan håndtere sociale situationer, som de opstår
 • at vi ikke behøver at bruge mental energi på unødvendig kontrol

SELVTILLID forhindres når...

 • vi ikke er leder i vores eget liv
 • vi ikke er hovedpersonen i vores eget liv
 • vi er ufrie pga. præstations-angst
 • vi har mistillid til egne kompetencer
 • vi undlader at søge nye udfordringer, der kan give udviklende kompetencer eller give os øget ansvar og indflydelse
 • vi ikke har tilliden til at vi kan mestre en opgave
 • vi ikke har tilliden til vores egen dømmekraft
 • vi ikke har nogen beslutsomhed eller gennemslagskraft
 • vi ikke har tilliden til at vi kan håndtere sociale situationer, som de opstår
 • vi konstant bruger mental energi på unødvendig kontrol

Sådan udvikler du selvtillid…

Det handler om at afdække hvilken adfærd du har, når du føler dig ufri, i tvivl, styret, demotiveret, kontrolleret, udnyttet, dårlig samvittighed, skam, udstødt, forrådt, foragt, had eller andre følelser, der åbner op for et indre ubehag af mistillid hos dig.

Med det formål at optræne den relevante og ydmyg adfærd på netop de ubehagelige følelser, der medvirker til at skabe frihed, motivation, nyttefulde samarbejder, samhørighed og dyb indre tillid fremfor det modsatte.

Bemærk!

Det er lettere skrevet end gjort i praksis fordi erfaringerne og påvirkningerne fra vores familiære struktur samt vores indplacering i dette hierarki, har stor betydning og kan ubevidst spænde ben for vores evne til både at følge og blive ledt af andre autoriteter eller ledere i de grupper som vi indgår i, der har et hierarki med defineret rang.

Følelserne beskrevet her er naturlige og kan opstå i os alle pga. omgivelsernes påvirkninger og adfærd f. eks fra vores forældre, søskende, parforholdet, børnene, kollegaer, chefen …

Hvad betyder selvtillid...

Selvtillid handler mere konkret om vores evne til at lære nye kompetencer og lære af vores erfaringer samt at udvikle og lede os selv, med det formål at opnå frihed, selvagtelse og kærlighed overfor os selv og fra vores omgivelser(ubetinget overfor vores børn). Det er et håndværk, der kræver øvelse og træning samt ydmygheden overfor at fejle undervejs er naturligt, da vi alle starter som inkompetente begyndere. Jeg har valgt beskrive tre ledertyder, der ikke skal forstås som en entydig facitliste men mere som en bevidstgørende og nuanceret inspiration:

 • Den ydmyge leder – vi involverer og stiller realistiske krav til os selv og vores omgivelser efter kompetenceniveau vi støtter og motivere kærligt ved fejl.
 • Den ydmygende leder – vi dominerer og stiller urealistiske høje krav til os selv og vores omgivelser bruger trusler som straf eller udstødelse ved fejl.
 • Den ofrende leder – vi underkaster os og stiller ingen krav til os selv eller vores omgivelser helt/delvist i frygten for straf eller udstødelse ved fejl.

Optræning af vores emotionelle intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks selvtilliden, selvaccepten, selvværdet, selvforståelsen, empatien, vores evne til at formidle trygt og forståeligt, forebygge stress, få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

Følelsesmæssig intelligens gør dig istand til selv at vælge den hensigtsmæssig adfærd på vores følelser. Følelsesmæssige intelligens giver dig evnen i at du kan disponere din bevidsthed og du regulere selv dine følelser, tanker og adfærd. At udnytte og bruge følelsesmæssig intelligens kan læres hos Mads Sebbelov

© Copyright 2024 Mads Sebbelov – Sund Stress