• Mads Sebbelov| Eksamineret Psykoterapeut & Master Coach| Stress terapi og -coaching|Problemløsende psykoterapi|Psykomentoring| Parterapi

Lederudvikling

Inspirerende indlæg med Lederudvikler Mads Sebbelov

En god investering for dig til at:

Skabe et frirum, et sted, hvor tiden er din egen –  uden forstyrrelser fra dine kollegaer eller medarbejdere. Her er der plads til det, der fylder hos dig, hvad enten det er af arbejdsmæssig eller privat karakter.
Et sted, hvor du kan få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle ledelsesmæssige situation.

Styrke dit lederskab med følelsesmæssig intelligens, ved at sætte dit personlige lederskab under lup, lær at bruge dine følelser intelligent. Forudsætningen for at du lykkes med at lede andre er, at du er bevidst om dit lederskab. At du er i stand til at forvalte dine følelser, tanker og adfærd i samspillet med de ansatte og andre mennesker. Hvordan påvirker du dine ansatte/andre, og hvordan bliver du selv påvirket af dine ansatte/andres adfærd.

I begge tilfælde kan det styrke og gøre dit lederskab mere rodfæstet, så dit lederskab ikke vælter, når stormen raser, uden skelen til om det skyldes arbejdsmæssige/private udfordringer.

Betragt derfor et forløb som en personlig livsinvestering i dig selv, hvor udbyttet kan være livsforandrende alt afhængig  af hvor meget tid og energi, du vælger at bruge i dig selv.

Klient udtalelse - CEO Camilla Treschow Schrøder

I en periode på 2 måneder havde jeg 5 psykoterapi sessioner med Mads Sebbelov – hvor er det imponerende, hvor meget man kan udvikle sig på så kort tid med de rette værktøjer og den rette støtte.

Jeg har brugt det meste af mit liv på at presse mig selv på alle tænkelige fronter hård træning, arbejdsuger på 80 timer som normen, giftige forhold, at kunne klare sig uden søvn – altid en konkurrence med mig selv om at stille højere og højere krav. Tanken om at gøre noget godt for mig selv og min krop har altid været ”ikke eksisterende” Det er ikke så svært at identificere det som dårligt selvværd, også at forklare hvorfra det stammer (Det har psykologer hjulpet mig med). Det virkeligt svære er at skabe en forandring – som er autentisk (Det har psykologerne ikke formået).

Jeg kom i kontakt med Mads efter at være besvimet 4 gange på 14 dage, min krop var begyndt at sige fra – diverse undersøgelser viste, at der ikke var nogen sygdomsmæssige forklaringer, andet at jeg har kørt mig selv alt for hårdt alt for længe. Mads arbejdede i starten af terapien med min evne til at føle og til at mærke efter de små tegn på følelser, hvilket blev vejen frem til mærke tungere følelser som ensomhed, vrede, glæde, træthed. Jeg lærte at mærke vigtigheden af og styrken i at tage hånd om mig selv og at se styrken i at være autentisk. Mads støttede mig gennem erkendelsen af at når jeg er autentisk er jeg ikke hård og ufølsom – men følsom, empatisk og i realiteten blot higer efter kærlighed – og at dette ikke er svagt. Han hjalp mig til at rumme denne person med kærlighed og støtte frem for had og afsky.

Jeg fandt gennem forløbet en ro i mig selv, som jeg aldrig tidligere har oplevet – oplevelsen af at være god nok som jeg er og den styrke det er, når man bare kan hvile i sig selv og ikke skal presse sig selv eller gøre sig umage for at være noget, man ikke er. Hvor er det dog bare så meget lettere at være i verden, når man er der autentisk og holder af den man er.

Mads som terapeut er både støttende og udfordrende, man mærker tydeligt hans stærke teoretisk fundament og interesse, som giver tryghed og tilliden til at han ved hvad han gør, når han udfordrer og guider. Han formår at kombinere sin seriøsitet med empati, indlevelse og varme. Han er enormt nærværende og fanger hvad ens behov er. Jeg er altid gået fra hans sessioner med troen på at der er bedre og mere indholdsrig fremtid.

Tusinde Tak for rejsen

Klient Udtalelse - Selvstændig/Advokat - Tina Linnelyst – 15 sessioner

Mads har givet mig kompetente og kraftfulde redskaber, der gør mig mere fokuseret på mine egne behov.

Redskaberne giver mig en bedre mulighed for at udføre et bevidst ansvarligt lederskab i forhold til mig selv og mine omgivelser.

Mads har blandt andet hjulpet mig til at tydeliggøre min kommunikation i grænsesætning og uddelegering.

Lederudviklingsforløbet hos Mads har åbnet for adgang til min historie og historiens konsekvenser.

Med den biopsykologiske tilgang har jeg fået indsigt i, hvor min historie sætter begrænsninger for mig, og hvor jeg med fordel kan være opmærksom

når overlevelsesstrategier kommer i spil – både hos mig selv og hos andre.

Coaching og sparring hos Mads har fuldstændig ændret min adgang til at udvikle min virksomhed og min generelle livskvalitet.

På den daglige træningsbane i udvikling oplever jeg nu at være endnu mere målrettet og følelsesmæssigt intelligent.

Tusind tak Mads – for neutral og behagelig sparring i venlige omgivelser og for god fleksibilitet i forhold til mødeplanlægning.

Jeg vender helt sikkert tilbage.”

Udbyttet kan være bedre evne til at

 • skabe psykisk/mental overskud som frigiver og kan forøge dit energiniveau.
 • forbedre arbejdsglæden og livskvaliteten på både det arbejdsmæssige og private plan.
 • skabe overblik og ro
 • styrke din evne til at lytte, din evne til at kommunikere tydeligt, præcist og empatisk
 • blive bedre til at håndtere konflikter og uenigheder
 • blive bedre til at motivere og påvirke
 • skabe rammerne for et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • skabe motiverede og tilfredse medarbejdere

Emner kunne f.eks. være 

 • stresshåndtering
 • konflikthåndtering
 • medarbejderflugt
 • gennemførelse og ledelse af forandringsprocesser
 • håndtering af usikre, utilfredse, trodsige og utrygge medarbejdere
 • den svære samtale (f.eks. afskedigelse, lønforhandlinger…)
 • at give feedback
 • systematik og planlægning
 • kontraktmæssige forringelser (fjernelse af afspadsering/bonusser)
 • fastholdelse af gode medarbejdere