Lederudvikling – 15 Sessioner 

Mads har givet mig kompetente og kraftfulde redskaber, der gør mig mere fokuseret på mine egne behov. Redskaberne giver mig en bedre mulighed for at udføre et bevidst ansvarligt lederskab i forhold til mig selv og mine omgivelser. Mads har blandt andet hjulpet mig til at tydeliggøre min kommunikation i grænsesætning og uddelegering.

Lederudviklingsforløbet hos Mads har åbnet for adgang til min historie og historiens konsekvenser. Med den biopsykologiske tilgang har jeg fået indsigt i, hvor min historie sætter begrænsninger for mig, og hvor jeg med fordel kan være opmærksom når overlevelsesstrategier kommer i spil – både hos mig selv og hos andre.

Coaching og sparring hos Mads har fuldstændig ændret min adgang til at udvikle min virksomhed og min generelle livskvalitet. På den daglige træningsbane i udvikling oplever jeg nu at være endnu mere målrettet og følelsesmæssigt intelligent.

Tusind tak Mads – for neutral og behagelig sparring i venlige omgivelser og for god fleksibilitet i forhold til mødeplanlægning.

Jeg vender helt sikkert tilbage

Tina LinnelystAdvokat

Erhvervscoaching 5 sessioner 

I mit forløb hos Mads har jeg fået et vigtigt indblik i mine handlemønstre og i min følelseshåndtering. Det har været lidt af en øjenåbner at få blik for, hvor jeg faktisk spænder ben for mig selv ved ikke at respektere mine egne grænser.

Forløbet har gjort mig endnu skarpere på at sætte grænser og skabe en bedre work-life balance, fordi jeg er blevet mere opmærksom på at leve i overensstemmelse med mine vigtigste værdier i stedet bare at fortsætte i fuld fart frem. Jeg har ganske enkelt fået en ny selvforståelse – og selvrespekt. Jeg har været meget glad for forløbet og for Mads’ direkte og humoristiske facon samt den konkrete sparring og coaching, jeg har fået med.

En stor anbefaling herfra og igen tak for et godt forløb.

Janne Leth FørgaardFamilie rådgiver/forfatter

Intensiv “Terapi rejse” 10 Sessioner 

I en periode på 2 måneder havde jeg 10 psykoterapi sessioner med Mads Sebbelov – hvor er det imponerende, hvor meget man kan udvikle sig på så kort tid med de rette værktøjer og den rette støtte.

Jeg har brugt det meste af mit liv på at presse mig selv på alle tænkelige fronter hård træning, arbejdsuger på 80 timer som normen, giftige forhold, at kunne klare sig uden søvn – altid en konkurrence med mig selv om at stille højere og højere krav. Tanken om at gøre noget godt for mig selv og min krop har altid været ”ikke eksisterende” Det er ikke så svært at identificere det som dårligt selvværd, også at forklare hvorfra det stammer (Det har psykologer hjulpet mig med). Det virkeligt svære er at skabe en forandring – som er autentisk (Det har psykologerne ikke formået).

Jeg kom i kontakt med Mads efter at være besvimet 4 gange på 14 dage, min krop var begyndt at sige fra – diverse undersøgelser viste, at der ikke var nogen sygdomsmæssige forklaringer, andet at jeg har kørt mig selv alt for hårdt alt for længe. Mads arbejdede i starten af terapien med min evne til at føle og til at mærke efter de små tegn på følelser, hvilket blev vejen frem til mærke tungere følelser som ensomhed, vrede, glæde, træthed. Jeg lærte at mærke vigtigheden af og styrken i at tage hånd om mig selv og at se styrken i at være autentisk. Mads støttede mig gennem erkendelsen af at når jeg er autentisk er jeg ikke hård og ufølsom – men følsom, empatisk og i realiteten blot higer efter kærlighed – og at dette ikke er svagt. Han hjalp mig til at rumme denne person med kærlighed og støtte frem for had og afsky.

Jeg fandt gennem forløbet en ro i mig selv, som jeg aldrig tidligere har oplevet – oplevelsen af at være god nok som jeg er og den styrke det er, når man bare kan hvile i sig selv og ikke skal presse sig selv eller gøre sig umage for at være noget, man ikke er. Hvor er det dog bare så meget lettere at være i verden, når man er der autentisk og holder af den man er.

Mads som terapeut er både støttende og udfordrende, man mærker tydeligt hans stærke teoretisk fundament og interesse, som giver tryghed og tilliden til at han ved hvad han gør, når han udfordrer og guider. Han formår at kombinere sin seriøsitet med empati, indlevelse og varme. Han er enormt nærværende og fanger hvad ens behov er. Jeg er altid gået fra hans sessioner med troen på at der er bedre og mere indholdsrig fremtid.

Tusinde Tak for rejsen

Camilla Treschow SchrøderCEO

Medarbejderudvikling – 10 Sessioner 

Mine sessioner med Mads er uden sammenligning de bedste penge, jeg har investeret.

Både forretningsmæssigt og personligt. Jeg har fået større overskud, mere klarhed og er blevet markant mindre stresset.

Det har gjort mig i stand til at performe langt bedre på mit arbejde og har givet mig mere ro og nærvær på hjemmefronten.

Min vej fra uro og stress – til ro og overskud: 

Jeg har i mange år arbejdet i et meget konkurrencepræget miljø og kom ofte i konflikter med kolleger og chefer om det, der lignede småting. Det blev dog ved igennem længere tid og langsomt, men sikkert gled jeg ned af en mental bakke, hvor jeg blev mere og mere stresset og fik mindre og mindre overskud uden at jeg selv kunne se hvad der var galt eller hvorfor konflikterne og magtkampene opstod eller endnu mindre, hvordan jeg skulle håndtere det konstruktivt.

Efter at have kæmpet ukonstruktivt og sporadisk med det i flere år besluttede jeg mig for at søge væk til et andet job. Men ved et tilfælde så jeg et opslag fra Mads Sebbelov, der ramte helt præcist, så jeg  tænkte. ”ham er jeg nødt til lige at snakke med”.

Lidt tøvende gik jeg ind til samtalen og blev mødt af en opmærksom og lyttende Mads, der hurtigt fik skabt et fortroligt rum.

Min situation blev både hørt, forstået og accepteret og det skabte en tro hos mig på at jeg kunne forandre min situation til det bedre.

På den anden samtale blev jeg igen mødt med oprigtig forståelse og accept og allerede efter de første par samtaler begyndte ”skyerne at lette” og mit glid ned af bakke stoppede og blev afløst af klarhed, mod og overskud til at håndtere og ændre situationen konstruktivt og meningsfuldt til det bedre.

Jeg er nu på toppen af den bakke jeg i flere år var gledet nedad.
Jeg er bevidst omkring, hvad der fik startet glidningen og hvordan jeg fremover håndterer det bedst muligt.

I forhold til samarbejdet med Mads kan jeg kun sige, at han er en super dygtig og yderst kompetent sparringspartner.

Jeg har hurtigere end jeg overhovedet havde turde håbe på fået indsigt og klarhed og helt nye kompetencer til at håndtere min hverdag, der stadig er meget konkurrencepræget, men jeg er blevet i stand til at håndtere det rationelt og konstruktivt med både mod og overskud.

Jeg var indledningsvist, som sikkert mange i min situation er, yderst skeptisk over at skulle søge ”hjælp”, da jeg er opdraget til at skulle og kunne løse alle problemer selv. Og det havde jeg prøvet i årevis, og resultatet var at jeg blev mere og mere filtret ind i et net af ukonstruktive magtkampe jo mere jeg forsøgte.

Og nu har jeg løst det selv!

Jeg har tillært mig nye kompetencer, jeg har fået mere overskud og jeg har sat tydelige og klare grænser som er trådt i stedet for de tidligere magtkampe.
Det var bare i mine samtaler med Mads, at de gode og konstruktive løsninger opstod!

Jeg vil opfordre alle, der vil være den bedst mulige udgave af sig selv til at kontakte Mads.
Og et god råd er, at være 100% ærlig, også om de ting du kan have svært ved at erkende endda overfor dig selv. Du skal ikke tegne et glansbillede af dig selv overfor Mads, men sæt ord på de ting, der er svære så godt du kan. Det er i hvert fald det bedste jeg har gjort for mig selv i rigtigt mange år, og det har skabt en bedre udgave af mig selv – også overfor min kone og mine børn.

41årig mand IT Konsulent/Familiefar

Medarbejderudvikling – 5 Sessioner 

Mads Sebbelov har en exceptionel evne til at se ind bag mennesket, sætter ord på svært definerbare følelser og baggrunden for uhensigtsmæssige handlinger

Igennem længere tid har jeg haft mange bekymrende tanker i forbindelse med min arbejdsrelation til min nye chef. Det fungerede ikke og det var svært for mig at se hvor problemet lå samtidigt sætte ord på mine følelser når det endte i en konfrontation.

Mads var i stand til at skabe et frirum, hvor jeg kunne tale lige ud af posen, uden hensyntagen til hvordan jeg fremstod i hans øjne.

Via Mads’ exceptionelle evne til at se ind bag mennesket fik jeg en forståelse for min chefs reaktioner, men var samtidigt i stand til at sætte ord på mine egne følelser og derved være i stand til at arbejde med dem.

Søren 49årSenior Projektleder

Medarbejderudvikling  4 Sessioner

Opsagt og følte mig frustreret, ensom og ulykkelig

Jeg kontaktede Mads efter at jeg var blevet opsagt i mit job og samtidigt var blevet single efter et uværdigt brud med kæresten.

Jeg følte mig frustreret, ensom, ulykkelig og utilfreds.

 

Gentagne konflikter med mine chefer og et parforhold, hvor jeg ikke var noget af det, jeg skulle have styr på.

Jeg fik den nødvendig hjælp til at stå stærkt i forhold til mine egne behov og værdier.

51årig kvindeAnonym

Personligudvikling  9 -Sessioner

“Jeg tog kontakt til Mads fordi jeg alt for længe havde lukket helt ned for mine følelser, så jeg til sidst overhovedet ikke kunne mærke mig selv.

Mads er lykkes med at lirke låget til alle de svære ting op. Han har lært mig at ingen følelser er forkerte, kun handlinger.

Mit syn på mig selv i dag er et helt andet end det var da jeg startede. Jeg forsøger ikke et være så hård mod mig selv, mine børn og mine omgivelser mere, prøver at være mere tålmodig og tolerant. Der er lang vej endnu, Rom blev ikke bygget på en dag, men med de værktøjer jeg har fået af Mads føler jeg mig godt på vej.

Hos Mads er man ikke bare et nummer i rækken, han er virkelig god til at lytte, og helt fantastisk til at huske hvad man har sagt.

Jeg er meget taknemmelig for at Mads har kickstartet min rejse og kan på det varmeste anbefale et forløb hos ham.

47årig kvindeAnonym

Personligudvikling  – over 30 Sessioner

Jeg blev dog først klar over det efter at have startet i stress-coaching hos Mads. På det tidspunkt var jeg i en kritisk stress tilstand og havde været det alt for længe. Jeg kunne hverken se, høre eller tænke klart. Håbløsheden over ikke at vide hvordan jeg skulle komme ud af den onde cirkel. Jeg vidste faktisk ikke hvordan jeg skulle få klarhed. Det føltes som at fare afsted i fuld fart, i den forkerte retning, og ikke ane hvordan jeg skulle stoppe op.

Men så mødte jeg Mads og med hans hjælp, empati, tålmodighed og støtte samt rigtig meget inspiration er håbløshed nu forvandlet til håb – magtesløshed til overskud – søvnløshed til drømmeland – det passive offer er vendt til styrke og handlekraft og ikke mindst at gå fra at være fanget i mine følelsers vold til at være herre i eget liv. Det føles som et mirakel!

Maya 49Studerende/Mor

Personligudvikling – 10 Sessioner

Med Mads som guide, har jeg igennem to måneder været på en rejse tilbage i min historie og se nærmere på, hvad den har betydet for min nutid. Sammen har vi lavet øvelser, der har sat mig fri af historien og taget afsked med personer og adfærd, som jeg ikke længere ønsker i mit liv. Det har frigjort energi til at fokusere fremad og tackle livet på en ny og bedre måde. De praktiske øvelser har tydeliggjort mine udviklingspotentialer og givet øvelse i at arbejde med en ny konkret adfærd.

Mads har også været guide på en rejse ud i fremtiden og hvad jeg drømmer om på konkrete livsområder, som jeg ikke er tilfreds med. Med konkrete værktøjer og konkretiserende spørgsmål, har jeg fået beskrevet mine fremtidsdrømme, så de kan omsættes til handling. 

Med Mads’ hjælp har jeg fået bearbejdet svære livsvilkår og fået sat ord på mine ønsker for fremtiden. Mads’ ro og tålmodighed har været afgørende for min proces, hvor han med respekt for min måde at være på, har støttet mig i nogle meget sårbare situationer. 

Kvinde 46år Anonym

Medarbejderudvikling – 5 Sessioner

Jeg er normalt et handlings- og løsningsorienteret menneske, men pludselig befandt jeg mig i en arbejdssituation, som jeg ikke kunne tænke mig ud af. Det var frustrerende for trods min bevidsthed om min egen rolle, så følte jeg ikke, at jeg kunne påvirke situationen. Jeg manglede sparring og redskaber til at finde min vej igennem udfordringen.
I forløbet med Mads fik jeg alt det, jeg ledte efter.

Mads gennemskuede hurtigt mig og min rolle i forhold til den konkrete situation. Frustrationer, tanker og følelser blev omsat til praksis med respekt for min evne til at rumme det svære og derefter sparring om, hvordan små ændringer kunne implementeres i hverdagen. Værktøjerne blev trænet mellem sessionerne, så resultaterne hurtigt blev synlige.

Mads er utrolig skarp og dygtig til at formidle sin viden og indsigt. Han skubbede tilpas meget – uden at presse – så jeg gradvist selv fik taget ansvar for situationen og genskabt balancen.

Kvinde 43årAnonym

Optræning af vores følelsesmæssige intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks selvværdet, selvaccepten, selvforståelsen, empatien, vores evne til at formidle trygt og forståeligt, forebygge stress, få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

Kontakt

Møder og Coaching

Vi mødes hos jer eller mig.

Terapi foregår kun hos mig :

Praksisadresse:
Blegdamsvej 112A
2100 København Ø

© Copyright 2024  – Sund Stress – Mads Sebbelov