er evnen til at respektere os selv.

SELVVÆRD kort beskrevet…

 • at udtrykke og dække sine behov[i]
 • at kunne markere og hævde sine psykiske og fysiske grænser
 • at kunne dække sine egne behov før man stiller sig til rådighed for andre
 • at have den plads man har brug for
 • at føle tilfredshed ved sit hjem, sine ting, sine relationer, partner, kollegaer, chefen…
 • at kunne skaffe sig ro og fred, når det er det, man har brug for
 • at være frigjort fra trangen til at please andre
 • at holde op med at dele ud af “en tom kurv”
 • at kunne dele betinget af overskud og egen tilfredshed
 • at have friheden til at gøre noget godt for sig selv
 • at skaffe sig de ting og de relationer, som man har brug for
 • at føle en dyb indre tilfredshed og selvrespekt

[i] Behov: Kan være enten af psykisk, fysisk eller materiel karakter.

SELVVÆRD forhindres når…

 • vi ikke kan udtrykke og dække vores behov
 • vi ikke kan hævde vores psykiske og fysiske grænser
 • vi ikke kan dække egne behov før vi stiller os til rådighed for andre
 • vi ikke kan skabe den plads vi har behov for
 • vi føler utilfredshed ved vores hjem, ting, relationer, partner, kollegaer, chefen…
 • vi ikke kan skaffe os ro og fred, når det er hvad vi har behov for
 • vi er fastlåst i trangen til at please andre
 • vi ikke kan stoppe med at dele ud af en tom kurv
 • vi deler ubetinget til andre selv når vi er i underskud og vi er utilfredse
 • vi er ufrie og ikke kan gøre noget godt for os selv
 • vi ikke kan skaffe os de ting og relationer vi har brug for
 • vi føler en dyb indre utilfredshed og værdigløshed

Sådan udvikler du selvværd…

Det handler om at afdække hvilken adfærd du har, når du føler dig forurettet, jaloux, misundelig, intimideret, krænket, snydt, misbrugt, værdiløs eller andre følelser, der åbner op for et indre ubehag af utilfredshed hos dig.

Med det formål at optræne den relevante adfærd på netop de ubehagelige følelser, der medvirker til at skabe et indre overskud/tilfredshed og dyb selvrespekt fremfor det modsatte.

Bemærk! 

Det er lettere skrevet end gjort i praksis og her skriver jeg både ud fra min personlige men også ud fra min professionelle erfaring fordi historiens dårlige erfaringer fra vores tidligere start på livet ubevidst kan spænde ben for denne udvikling.

Følelserne beskrevet her er naturlige og kan opstå i os alle pga. omgivelsernes påvirkninger og adfærd f. eks fra familien, søskende, parforholdet, børnene, kollegaer, chefen eller mødet af en fremmed i netto…

Men hvordan vi handler på følelserne og hvordan vi kommer til udtryk med vores utilfredshed i konkret adfærd overfor os selv og vores omgivelser er individuelt.

Fordi adfærden vi enten har eller undlader at have i mange tilfælde er et spejl af vores modstande[i] og overlevelsesstrategier[ii] tillært igennem vores opvækst og fra det miljø vi er vokset op i, der nødvendigvis ikke længere er brugbare i vores voksne liv.

[i] Modstand: En medfødt genial evne der sikrer os mod at gentage dårlige erfaringer “modvilje”

[ii] Overlevelsesstrategi: En måde vi som børn eller voksen lære at handle på, så vi undgår at komme i følelser vi ikke er i stand til at håndtere (har lært) handle på med en relevant voksen adfærd.

Hvad betyder selvværd…

Selvværd handler mere konkret om vores evne til at gå efter at dække egne behov således at vi opnår et egoistisk overskud af indre tilfredshed. Jeg har for forståelsen skyld valgt at opdele selvværd på følgende måde, der ikke skal forstås som en facitliste men mere som en bevidstgørende nuanceret inspiration:

 • Den sunde egoist – vi går efter at dække egne behov på en ærlig og respektfuld måde overfor os selv og vores omgivelser.
 • Den misbrugende egoist – vi går efter at dække egne behov på bekostning af vores omgivelser på en uærlig og respektløs (krænkende) måde.
 • Den usunde egoist – vi undlader at gå efter at dække vores ærlige behov og bliver helt/delvist værdiløs overfor os selv og vores omgivelser.

Optræning af vores emotionelle intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks selvværdet dvs. evne til at respektere os selv, selvaccepten, selvforståelsen, empatien, vores evne til at formidle trygt og forståeligt, forebygge stress, få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

Følelsesmæssig intelligens gør dig istand til selv at vælge den hensigtsmæssig adfærd på vores følelser. Følelsesmæssige intelligens giver dig evnen i at du kan disponere din bevidsthed og du regulere selv dine følelser, tanker og adfærd. At udnytte og bruge følelsesmæssig intelligens kan læres hos Mads Sebbelov

© Copyright 2024 Mads Sebbelov – Sund Stress