Sorg er ikke en sygdom❗️

Men et stort tabu de færreste mennesker ved hvordan de skal forholde sig til.

Et livsvilkår der rammer os alle.

Jeg ved hvordan det mærkes på egen krop og psyke, sorgen over at have mistet forsvinder ikke!

Men vi kan lære at håndtere de mange svære følelser og indtryk sorgen minder os om baseret på de indtryk vi har fået med os i bagagen eller pga. de indtryk vi oplever når vi forsøger at leve livet på ny.

Erfaringen har jeg fået efter tabet af min datter Josephine på bare 15år efter et ulykkeligt og tragisk hjertesvigt i marts 2020.

Jeg ved hvordan

  • savnet, minderne og billederne påvirker mine følelser og bliver til stort antal ubehagelige tanker
  • angsten for at vise svaghed og sårbarhed kan forhindre sorgen og gråden i at få plads.
  • sorgen kan hobe sig op og vokse sig stor inden i, for til sidst at blive til en energi udladning i enten vrede, misforståelser eller utrøstelig gråd, med ulykkelige konsekvenser og tab af livskvalitet til følge.
  • tavsheden, afvisningerne og fravælgelsen fra omgivelserne påvirker en og kan få følelsen af ensomhed og svigt til at fylde overvældende meget og suger livsglæden ud af en. Konsekvensen har været for mig at føle mig hjælpeløs, ensom, forladt og helt Palle alene “misforstået”.

Blandt andet pga. omgivelsernes berøringsangst, manglende forståelse, og hensynstagen til en, når vi gennemgår sorgens mange forskellige og individuelle svære følelser, der kapre en på de mest mærkelig tidspunkter i det liv “der bare går videre for alle andre”. Det kan opleves ulideligt ensomt!

💡Jeg tilbyder sorgramte og deres pårørende støtte gennem kompetent 1:1 coaching & psykoterapi med afsæt i adfærdsbiologien til bedre at bearbejde, forstå og forløse de følelsesmæssige svære sanseindtryk “smerte”, der følger i kølvandet ved at miste, som en mulig vej til at imødekomme kompliceret sorg/stress/angst/ensomhed og depression.

💡Jeg tilbyder virksomheder og kommuner enten foredrag eller rådgivning i hvordan man bedst kan møde og håndtere sorgramte på arbejdspladsen.

I mit arbejde med sorg, arbejder ud fra flg. holdninger!

👉 Sorg er en naturlig medfødt følelse, som har mange forskellige ansigter.

 Kommer til udtryk når vi mister en person vi enten har ubetinget(vores børn) eller betinget kærlighed overfor(kone, mand, forældre, kæreste, venner, kollegaer m.v.).

👉 Sorg er en paraplyfølelse, der rummer mange underliggende følelser, her i blandt følelsen af ensomhed, savn, vrede, meningsløshed, håbløshed og mange andre følelser som ikke nødvendigvis behøver, at skyldes tab af en person pga. død, årsagerne til sorg opstår kan skyldes mange individuelle situationer.

👉 Sorg er ikke en sygdom, men det kan udvikle sig til sygdom, hvis vi undertrykker vores følelser med uhensigtsmæssig adfærd eller fortrænger dem.

I et 1:1 forløb hos mig, kan du forvente at jeg giver dig et neutralt og fortroligt frirum.

  • Hvor der er plads til følelserne og tankerne som fylder hos dig.
  • Jeg møder dig der, hvor du er og i et rum uden tabuer.
  • Her er der ikke en rigtigt eller forkert måde at forløse din sorg på.
  • Jeg giver dig konkret inspiration/værktøjer ud fra netop din situation
  • Jeg støtter dig til at udvikle et sprog på din følelser

Et forløb hos mig, starter altid med en indledende snak af 60min varighed.

Du skal være velkommen til at kontakte hvis du ønsker at høre nærmere. 

De bedste hilsner 

Mads Sebbelov  

Sorg er ikke en sygdom, men kan udvikle sig til kompliceret stress!