Hvad er sorg...

👉 Sorg er ikke en sygdom, men jeg vil understrege at det kan udvikle sig til sygdom, hvis vi undertrykker/fortrænger vores følelser eller vi har uhensigtsmæssig adfærd på en eller flere af de mange overvældende følelser som sorgen åbner op for.

👉 Sorgens ansigter er forskellige og reaktionsmønstrene ligeså. Men et livsvilkår der rammer os alle, når vi mister en person vi enten har ubetinget(vores børn) eller betinget kærlighed overfor(kone, mand, forældre, søskende, kæreste, venner, kollegaer m.v.).

👉 Sorg er en paraplyfølelse, der rummer mange følelser, her i blandt følelsen af ensomhed, savn, vrede, uretfærdighed, meningsløshed, håbløshed og mange andre følelser som ikke nødvendigvis behøver, at skyldes tab af en person pga. død.

👉For årsagerne til at sorg opstår kan skyldes mange individuelle situationer, der i sagens natur skal tages alvorligt ellers kan det medføre stort tab af livskvalitet og i yderste situationer kan sorgen udvikle sig til sygdom.

Sorg er forsat et tabu...

som de færreste mennesker ved hvordan de skal forholde sig til.

Det skyldes blandt andet pga. omgivelsernes berøringsangst, manglende forståelse, og hensyntagen til en, når vi som sorgramt gennemgår sorgens mange forskellige og individuelle svære følelser, der kan kapre os på de mest mærkelige tidspunkter i det liv “der bare går videre for alle andre”. Men hvor vi som sorgramt i krisen stund skal lære at leve livet på ny, det kan opleves ulideligt ensomt at skulle lære nyt midt i sorgens overvældende stund uden omgivelsernes forståelse eller hensyntagen til dette forhold.

Bemærk!

Vi som sorgramte er tvunget til at lære at håndtere de mange nye følelser og indtryk sorgen minder os om pga. af de indtryk vi har fået med os i bagagen. Svære og for nogen brutale indtryk, der påvirker vores følelser når minderne kommer i forgrunden af vores bevidsthed. Der som lynet fra en klar himmel kan rammes os, når vi forsøger at leve livet på ny og vi forsøger at vende tilbage til en ny normal med sorgen i livetsrygsæk!

Sorg håndtering...

💡Jeg tilbyder virksomheder og kommuner enten foredrag eller inspiration i hvordan I bedst kan møde og håndtere sorgramte på arbejdspladsen.

💡Jeg tilbyder sorgramte og deres pårørende støtte gennem kompetent 1:1 coaching & psykoterapi med afsæt i adfærdsbiologien til bedre at bearbejde, forstå og forløse de følelsesmæssige svære sanseindtryk “smerte”, der følger i kølvandet ved at miste, som en mulig vej til at imødekomme kompliceret sorg/stress/angst/ensomhed og depression.

I et 1:1 forløb hos mig som sorgramt eller pårørende kan du forvente at jeg giver dig et neutralt og fortroligt frirum.

  • Hvor der er plads til følelserne og tankerne som fylder hos dig.
  • Jeg møder dig der, hvor du er og i et rum uden tabuer.
  • Her er der ikke en rigtigt eller forkert måde at forløse/bearbejde din sorg på.
  • Jeg giver dig konkret inspiration/værktøjer ud fra netop din situation til at håndterer dine følelser
  • Jeg støtter dig til at udvikle et sprog på din følelser

Et forløb hos mig, starter altid med en indledende snak af 60min varighed.

Min personlige sorg erfaring...

har jeg fået efter tabet af min datter Josephine på bare 15år efter et ulykkeligt og tragisk hjertesvigt i marts 2020. Jeg ved hvordan det mærkes på egen krop og psyke, sorgen over at have mistet forsvinder ikke, men jeg har lært at håndtere og  leve med sorgens mange følelser!

Jeg ved hvordan

  • savnet, minderne og billederne påvirker mine følelser og bliver til stort antal ubehagelige tanker
  • angsten for at vise svaghed og sårbarhed kan forhindre sorgen og gråden i at få plads.
  • sorgen kan hobe sig op og vokse sig stor inden i, for til sidst at blive til en energi udladning i enten vrede, misforståelser, utrøstelig gråd eller andre overlevelsesstrategier med ulykkelige konsekvenser og tab af livskvalitet til følge.
  • tavsheden, afvisningerne og fravælgelsen fra omgivelserne påvirker en og kan få følelsen af ensomhed og svigt til at fylde overvældende meget der kan opleves som at livsglæden suges ud af en. Konsekvensen har været for mig at jeg har følt mig ensom og hjælpeløs forladt. “Palle alene i verden”.

Blandt andet pga. omgivelsernes berøringsangst, manglende forståelse, og hensyntagen til en, når vi gennemgår sorgens mange forskellige og individuelle svære følelser, der kan kapre en på de mest mærkelig tidspunkter i det liv “der bare går videre for alle andre”.

Det kan opleves ulideligt ensomt men jeg fundet vejen tilbage til både nærhed og meningen med livet igen…

Optræning af vores emotionelle intelligens er en god investering, hvis vi vil styrke det personlige lederskab. F. eks vores evne til at formidle trygt og forståeligt, selvværdet, selvaccepten, selvforståelsen, empatien, forebygge stress eller få værktøjerne til at håndtere sorg eller skabe mental trivsel til gavn for dem, vi har ansvaret overfor og ikke mindst os selv.

Følelsesmæssig intelligens gør dig istand til selv at vælge den hensigtsmæssig adfærd på vores følelser. Følelsesmæssige intelligens giver dig evnen i at du kan disponere din bevidsthed og du regulere selv dine følelser, tanker og adfærd. At udnytte og bruge følelsesmæssig intelligens kan læres hos Mads Sebbelov

© Copyright 2024 Mads Sebbelov – Sund Stress