Opbyg dit Selvværd| din Selvaccept| din Selvtillid| Kontakt Psykoterapeut og Master Coach Mads Sebbelov og få livskvaliteten tilbage

FORVIRRET HVAD er forskellen ?

Så kan jeg godt forstå dig, det er du nemlig ikke alene om at være. Det er langt de fleste mennesker hen af vejen og det er en af årsagerne til at så mange mennesker idag bliver ramt af usund stress.

Jeg giver her, et kvalificeret bud på, hvad de forskellige begreber betyder i konkret adfærd. Bemærk dette er ikke en facitliste, eftersom vi hver især har en forskellig historie.

SELVVÆRD HANDLER OM:

 • at udtrykke og dække sine behov
 • at kunne markere og hævde sine psykiske og fysiske grænser
 • at kunne dække sine egne behov før man stiller sig til rådighed for andre
 • at have den plads man har brug for
 • at føle tilfredshed ved sit hjem, sine ting og sine relationer
 • at kunne skaffe sig ro og fred, når det er det, man har brug for
 • at være frigjort fra trangen til at please andre
 • at holde op med at dele ud af “en tom kurv”
 • at kunne dele – betinget af overskud og egen tilfredshed
 • at have friheden til at gøre noget godt for sig selv
 • at skaffe sig de ting og de relationer, som man har brug for – at føle en dyb indre tilfredshed og selvrespekt

selvaccept handler om:

 • at kunne sige hvad man mener, uden at være bange for hvad andre tænker
 • at være så tryg ved sig selv, at man kan være fuldstændig autentisk i samværet med sin partner, familie, kolleger, venner og nye bekendtskaber – man tør vise verden, hvem man er
 • at ens identitet er klar og den personlige integritet rodfæstet
 • at være i stand til at formidle sin personlighed
 • at man kan lide sig selv og sine egenskaber
 • at være frigjort fra at bruge mental energi på hele tiden (ubevidst) at vurdere, hvad andre tænker, føler, hvad andre synes om ens person, og hvordan andre måtte reagere, på det man siger
 • at kunne agere spontant og indre styret, frem for at tilpasse sig tilfældige ydre påvirkninger og forestillingen om, hvad andre tænker – at være frigjort fra stupide og unødvendige dårlige følelser – man kender ikke til at “dumme sig” og føler sig aldrig genert, flov, pinlig, forkert eller utryg i sociale sammenhænge

selvtillid handler om:

 • tillid til sin egen dømmekraft
 • tillid til at man kan mestre en opgave
 • beslutsomhed og gennemslagskraft
 • at være hovedperson i eget liv
 • tillid til at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår
 • ikke behøve at bruge mental energi på unødvendig kontrol
 • at søge nye udfordringer, der kan give og udvikle kompetencer eller give øget ansvar og indflydelse
 • at være frigjort fra præstationsangst og mistillid til egne kompetencer.
 • at være leder i eget liv

Har du behov for hjælp til at udvikle en eller flere af de personlige egenskaber, jeg beskriver her. Så kontakt mig, for jeg er specialist i, at hjælpe mennesker til at få et liv i balance.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Master Coach & Psykoterapeut

Kontakt info

Lær at kommuniker respektfuldt og tolerant

Jeg har behov for en snak!

Det er en svær situation for mig, fordi jeg er bange for din reaktion og de konsekvenser, der følger med.

Men jeg har besluttet mig for at sige det alligevel, for jeg trives ikke, som situationen er lige nu!”

Sådan lød det, da jeg endelig fik modet til at tage en simpel men afgørende snak med min chef.

Forinden havde ledelsen udført store omstruktureringer, der bl.a  indebar fyringer og frasalg af mit arbejdsområde. Jeg følte mig først heldig, fordi jeg beholdt mit job, som jeg i mange år havde været glad for og blot blev flyttet til en ny plads med nye arbejdsopgaver og nye kolleger.

Men forandringen påvirkede mig mere og mere – og de sidste 6 måneder var et sandt helvede for mig. 

Jeg blev demotiveret, sov dårligt om natten og havde i det hele taget mange bekymrende tanker.

Jeg begyndte at vrisse af min kone og børn og overvejede til sidst at tage det store skridt og sige mit job op.

I stedet tog jeg et andet enkelt – men meget bedre skridt:

Jeg søgte hjælp hos en kompetent Coach!

Han hjalp mig med at forstå, hvorfor jeg havde det skidt. 

Jeg fandt ud af, at det slet ikke var omstruktureringen og de nye arbejdsopgaver, der var årsagen – men at jeg i virkeligheden havde svært ved at sige fra overfor den kollega, jeg nu var placeret ved siden af.

En ældre kollega, der forpestede arbejdsklimaet med sarkasme og kritiske kommentarer i forhold til måden, jeg udførte mine arbejdsopgaver på – også (eller måske især) når jeg fik nogle nye kundeaftaler hjem!

Jeg havde flere gange forsøgt at sige fra over for kollegaen, men det havde blot ført til konflikter og endnu flere dagligdags magtkampe. Til sidst kunne jeg mærke, at jeg blev mere tilbageholdende og ufri og dermed også dårlig til at få udført det arbejde, jeg i mange år har været rigtig god til.

Det kan lyde simpelt – men samtalerne med min coach betød, at jeg ganske enkelt fandt frem til årsagen og endnu vigtigere fandt modet til at gå til min chef og bede om at blive flyttet ned til den tomme plads ved siden af en kollega, jeg har samarbejdet med i årevis uden problemer. 

I dag har jeg det meget bedre – med hjælp fra coach Mads Sebbelov har jeg fået arbejdsglæden og motivationen tilbage – og endda uden,  at jeg behøvede at sige mit job op!

Mvh Peter

Er du leder eller ansat, der har brug for dybdegående inspiration/sparring til at håndtere dårlig kommunikation og konflikter på arbejdspladsen?

Så kontakt mig, for jeg kan jeg hjælpe.

Se hvad jeg kan tilbyde dig her: 

Lederudvikling

De bedste hilsner 

Mads Sebbelov 

Master Coach & Psykoterapeut 

Tlf: 4081 8582

kontakt@msebbelov.dk

Forøg din selvtillid| Kontakt| Psykoterapeut og Master Coach Mads Sebbelov

Handler om evnen til:

 • at være leder i eget liv
 • at være hovedperson i eget liv
 • at være frigjort fra præstations-angst og mistillid til egne kompetence
 • at søge nye udfordringer, der kan give udvikle kompetencer, eller give øget ansvar og indflydelse
 • tillid til at man kan mestre en opgave
 • tillid til sin egen dømmekraft
 • beslutsomhed og gennemslagskraft
 • tillid til at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår
 • ikke behøve at bruge mental energi på unødvendig kontrol

Jeg kan hjælpe/støtte dig ud af den lave selvtillid/mistilliden til egne kompetencer. Ved at lære dig, at lave præcise aftaler med dig selv og dine omgivelser. Overholder du/tager du ansvar for dine aftaler, vil du opleve forøget selvtillid og tilliden til din person vil forøges. Men det forudsætter du træner og øver dig ude i dit liv!

Manglende selvtillid/ mistillid hænger sammen med følelserne usikkerhed, bange og flere andre.

Tillid er fundamentet for, at vi fungere godt i de samarbejder vi indgår i (F.eks. familien, arbejdet, parforholdet, i opdragelsen af vores børn m.v).

Den modsat rettede følelse af tillid er mistillid. For mange en yderst ubehagelig følelse, men det er fra biologiens side en rigtig god følelse, for den sikre os mod at blive udnyttet, følge følelserne kan være tomhed, ufri, forrådt, had og flere andre.

Hvis vi forstår følelsen og har den rette handling, kan den gøre os i stand til standse samarbejder der ikke er nytte i eller få justeret på aftalerne så nytte og tilfredshed kan opstår igen.

Glæden ved tillid er, det kan åbne op for langvarige gode samarbejder, hvor følelserne som stolthed, frihed, nytte, samhørighed og kærlighed og flere andre kan opstå. Det kan vare hele livet i familien, parforholdet, arbejdet og i samspillet med vores børn og venner.

Forudsætningen for lede/lære og uddelegere/lære fra sig, er ydmyghed, anerkende og acceptere at det er okay at begå fejl i læringsituationer.

Ovenstående er nemmere skrevet end gjort i praksis, men jeg kan hjælpe og støtte dig med ovenstående udviklings-proces.

Kontakt mig hvis du mangler selvtilliden eller du ønsker at forbedre den for at blive en bedre leder, kollega, far/mor eller kæreste.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Kom ud af ensomheden|Kontakt Psykoterapeut Mads Sebbelov

Ensomhed skyldes som oftest lav-selvaccept.

Ensomhed er fra biologiens side en følelse, der skal tilskynde os til at opsøge fællesskaber for at forøge vores muligheder for at overleve.

Men det er lettere sagt end gjort i praksis, at følge den naturlige tilskyndelse. Vi er bygget til at fortolke på, det vi ser og hører for at kunne skelne ven fra fjende og for at undgå ubehagelige følelser. Derfor har vores ansigtsudtryk(smilet) og tonen(sproget) stor betydning for, om vi føler os trygge eller utrygge, når vi møder nye mennesker.

Det gælder både, når vi står udenfor eller indgår i sociale fællesskaber f.eks. arbejdet, familien, fritidsaktiviteten, venskaberne, kæresterelationen, parforholdet…for vi scanner hele tiden omgivelserne:

 • er der nogen, der ikke kan lide os?
 • er der nogen, der vurderer os eller griner af os?
 • er der nogen, som har en anden holdning eller mening end os?

Det kan gøres os utrygge, og vi kan blive bange for at

 • blive afvist
 • blive misforstået
 • blive kritiseret
 • ignoreret
 • være anderledes
 • være grim/dum
 • vi ikke er gode nok
 • være forkerte

Vi kan helt ubevidst udvikle strategier for at undgå ovenstående følelser og for at undgå at stå alene.

F.eks. ved at:

 • spille den sjove klovn/ spille klog
 • tale efter munden
 • være ironisk/ tale indirekte
 • glatte ud, hvis der er optræk til uenigheder
 • være overforfængelige
 • tie
 • diskutere
 • smile og rose alle og mange andre strategier…

Baggrunden for lav-selvaccept har dybe rødder i vores sociale arv og har stor indflydelse på, hvor rodfæstet vores identitet er, f.eks. hvis dine forældre ikke har været i stand til at lytte, acceptere og møde dig med forståelse eller hvis de har været fraværende, intolerante, kritiserende, nærtagende på ord og hurtigt bliver fornærmet. Det kan føre til, at du kommer i følelsen af at være forkert, som kan resultere i i lav-selvaccept.

Men hvad er selvaccept, og hvordan kommer man ud af ensomheden?

Selvaccept handler om evnen til :

 • at kunne sige hvad man mener uden at være bange, for hvad andre tænker
 • at være i stand til at formidle sin personlighed
 • at man kan lide sig selv og sine egenskaber
 • at ens identitet er klar, og den personlige integritet rodfæstet
 • at være så tryg ved sig selv, at man kan være fuldstændig autentisk i samværet med sin partner, familie, kolleger, venner og nye bekendtskaber – man tør vise verden, hvem man er
 • at være frigjort fra at bruge mental energi på hele tiden (ubevidst) at vurdere, hvad andre tænker, føler, hvad andre synes om ens person, og hvordan andre måtte reagere på det man siger
 • at kunne agere spontant og indre styret, frem for at tilpasse sig tilfældige ydre påvirkninger og forestillingen om, hvad andre tænker
 • at være frigjort fra stupide og unødvendige dårlige følelser – man kender ikke til at “dumme sig” og føler sig aldrig genert, flov, pinlig, forkert eller utryg i sociale sammenhænge

Udvikling af ovenstående evner kan være vejen til mere selvaccept, selvforståelse, mere nærhed i de fællesskaber/relationer, som du ønsker. Det kan forbedre din sociale intelligens samt forbedre dine kompetencer til samarbejde.

Hvis du er nysgerrig eller interesseret i at begynde i et forløb hos mig, så kontakte mig.

Jeg giver dig et fortroligt, trygt og neutralt frirum til at træne dig i ovenstående.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov

Balance forudsætter indre overskud

handler om evnen til:

 • at kunne markere og hævde sine psykiske og fysiske grænser
 • at have friheden til at gøre noget godt for sig selv
 • at føle en dyb indre tilfredshed og selvrespekt
 • at kunne skaffe sig ro og fred, når det er det, man har brug for
 • at være frigjort fra trangen til at please andre
 • at kunne dække sine egne behov før man stiller sig til rådighed for andre
 • at holde op med at dele ud af “en tom kurv”
 • at kunne dele – betinget af overskud og egen tilfredshed
 • at udtrykke og dække sine behov
 • at have den plads man har brug for
 • at føle tilfredshed ved sit hjem, sine ting og sine relationer
 • at skaffe sig de ting og de relationer, som man har brug for