Indlæg

Forøg din selvtillid| Kontakt| Psykoterapeut og Master Coach Mads Sebbelov

Handler om evnen til:

  • at være leder i eget liv
  • at være hovedperson i eget liv
  • at være frigjort fra præstations-angst og mistillid til egne kompetence
  • at søge nye udfordringer, der kan give udvikle kompetencer, eller give øget ansvar og indflydelse
  • tillid til at man kan mestre en opgave
  • tillid til sin egen dømmekraft
  • beslutsomhed og gennemslagskraft
  • tillid til at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår
  • ikke behøve at bruge mental energi på unødvendig kontrol

Jeg kan hjælpe/støtte dig ud af den lave selvtillid/mistilliden til egne kompetencer. Ved at lære dig, at lave præcise aftaler med dig selv og dine omgivelser. Overholder du/tager du ansvar for dine aftaler, vil du opleve forøget selvtillid og tilliden til din person vil forøges. Men det forudsætter du træner og øver dig ude i dit liv!

Manglende selvtillid/ mistillid hænger sammen med følelserne usikkerhed, bange og flere andre.

Tillid er fundamentet for, at vi fungere godt i de samarbejder vi indgår i (F.eks. familien, arbejdet, parforholdet, i opdragelsen af vores børn m.v).

Den modsat rettede følelse af tillid er mistillid. For mange en yderst ubehagelig følelse, men det er fra biologiens side en rigtig god følelse, for den sikre os mod at blive udnyttet, følge følelserne kan være tomhed, ufri, forrådt, had og flere andre.

Hvis vi forstår følelsen og har den rette handling, kan den gøre os i stand til standse samarbejder der ikke er nytte i eller få justeret på aftalerne så nytte og tilfredshed kan opstår igen.

Glæden ved tillid er, det kan åbne op for langvarige gode samarbejder, hvor følelserne som stolthed, frihed, nytte, samhørighed og kærlighed og flere andre kan opstå. Det kan vare hele livet i familien, parforholdet, arbejdet og i samspillet med vores børn og venner.

Forudsætningen for lede/lære og uddelegere/lære fra sig, er ydmyghed, anerkende og acceptere at det er okay at begå fejl i læringsituationer.

Ovenstående er nemmere skrevet end gjort i praksis, men jeg kan hjælpe og støtte dig med ovenstående udviklings-proces.

Kontakt mig hvis du mangler selvtilliden eller du ønsker at forbedre den for at blive en bedre leder, kollega, far/mor eller kæreste.

De bedste hilsner

Mads Sebbelov