Indlæg

Vejen til sund stress | kontakt psykoterapeut og Master Coach | Mads Sebbelov giver dig kørerkort til indflydelse og balance i livet igennem optræning af følelsesmæssig intelligens

Kan ikke alene fikses med et kursus i mindfulness, meditation eller en peptalk om positiv psykologi! Du kan ikke med et snuptag komme usund stress til livs – heller ikke selvom vi er mange, der ville ønske, det var sådan. For usund stress er en konsekvens af og opstår når vi mister indflydelsen i vores medfødte evner for :

 Stress er medfødt biologi

Det kræver et udvidet kørekort i vores medfødte evner, for at bevare balancen i det moderne samfund.

Helt tilbage fra urtiden er vores hjerne kodet til at sikre vores overlevelse og skabe ekstra styrke og årvågenhed, så vi er klar til at kæmpe eller flygte fra vilde dyr eller andre farer, der kan true vores overlevelse. Det vil fortsætte med at være sådan, indtil vi lærer at disponere vores underbevidsthed, og vi har indflydelsen til skabe balance mellem vores medfødte evner/sanser.

 • følelser (formålet med dem er at sætte gang i adfærd så vi kan overleve)
 • modstande(fortæller noget om en erfaring, noget der er ubehageligt “frygt”, genial evne der sikre vi undgår at gentage tidligere dårlige erfaringer)
 • overlevelsesstrategier(de er altid hensigtsmæssige på det tidspunkt de er etableret, men kan forhindre os i at leve et selvvalgt frit liv)
 • fortolkninger(er en omskrivning af et sanseindtryk eller mening, en evne vi er født med, bygger på vores sanse erfaringer, adskiller os fra at være robotter)
 • projektioner(Er en forsvarsmekanisme når man tillægger andre sine tanker og følelser, handler om overlevelse, undgå dårlige følelser og ansvar)
 • tanker(dannes og påvirkes af vores sansninger som påvirker vores følelser, består af ord og billeder)
 • handlinger (adfærd)
 • syn
 • hørelse
 • mærkesans(lugtesans, smagssans)

Det moderne samfund, arbejdsmiljø og familiestrukturer som vi lever i i dag, skaber store problemer for vores ur-hjerne og er kilden til, at et stigende antal mennesker lever med usund stress og ubalance i livet: 

For vores sanser tæppebombes

med indtryk (stimuli) fra omgivelserne, og det begynder i en meget tidlig alder; med smartphones, tablets og sociale medier. De er genialt designet til at fange/lokke/belønne/forstyrre vores sansers opmærksomhed via lyde, farver og vibrationer.

Bagsiden af medaljen er, at de åbner op for et utal af følelser, kreative fortolkninger og tanker, som de færreste har lært at håndtere med fornuftig handling. 

Det åbne kontorlandskab på mange arbejdspladser er et sandt helvede for vores evne til at bevare koncentrationen. Vi registrerer konstant lyde, vi sidder som “sild i en tønde”, og det er intimiderende og ubehageligt, når kollegaen f.eks. stiller sig tæt på én, og taler alt for højt. Det påvirker vores sanser, og vi forstyrres gang på gang med bl.a. irritation og frustration til følge.

Vores medfødte radarsystem er gået i alarmtilstand    

Det er helt naturligt, for sanserne fungerer som en ”radar”, der automatisk opfanger alt, hvad der sker omkring os. Formålet fra biologiens side er at scanne omgivelserne for trusler (ven/fjende), noget jeg kan spise/forplante mig med og klar til at aktivere vores følelser, så vi kan handle alt afhængig af omstændighederne for at undgå det ubehagelige.

Vores medfødte radarsystem fungerer altså som det skal, men omfanget af stimuli fra omgivelserne får vores ur-hjerne på overarbejde, og den kommer hurtigt i en tilstand af kronisk stress. 

Konsekvensen af dette er, at vores indlæringsevne, rummelighed, tolerance og samarbejdsevne forringes. Det kan i sidste ende skabe så store udfordringer på arbejdet og i privatlivet, at flere bukker under og bliver ramt af udbrændthed og angst. En svær og meget vanskelig situation at komme ud af uden hjælp.

Desværre undlader mange at søge professionel hjælp og i stedet for at fokusere på os selv og vores indre ubehag, kan det istedet føre til strategier som: 

 • unødige forestillinger og bekymringer om fremtiden
 • at stille sig ubetinget til rådighed for andres behov
 • vurderinger af hvad andre føler og tænker
 • selvpunk ved fejl eller en opgave der ikke er løst perfekt  
 • overhjælpsomhed og overansvarlighed i forhold til kollegaer, venner og familie
 • Unødig kontrol adfærd   
 • nytteløse konflikter, diskussioner og skænderier

Vejen til sund stress kan opnås er ved at :

 • stoppe de dårlige strategier
 • modtage inspiration til at træne nye strategier
 • disponere din underbevidsthed
 • optræne din indflydelse i dine medfødte evner
 • bryde dine modstande
 • rumme og acceptere alle dine følelser

Hvis du lærer ovenstående, er det begyndelsen til et liv i større balance. Jeg kan give dig et “kørerkort” til at skabe større indflydelse på dit liv og balance mellem dine medfødte evner. På den måde bliver du selv i stand til at forme, målrette og skabe den livskvalitet du ønsker.

Så kontakt mig på 40818582 eller skriv til kontakt@msebbelov.dk

hilsen Mads